Styremøte 17. november 2015

Styremøte, 17.11.2015

 

Når og hvor

Dato
17.11.2015 
Klokkeslett
10:00-12:00 
Sted
Telefon
 

20151117 Styresak 83 Møteplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/November/20151117 Styresak 83 Møteplan 2015.pdf20151117 Styresak 83 Møteplan 2015.pdf
20151117 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/November/20151117 Presseprotokoll.pdf20151117 Presseprotokoll.pdf
20151117 Styresak 81 Styreprotokoll 29.oktober 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/November/20151117 Styresak 81 Styreprotokoll 29.oktober 2015.pdf20151117 Styresak 81 Styreprotokoll 29.oktober 2015.pdf
20151117 Styresak 80 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/November/20151117 Styresak 80 Godkjenning av saksliste.pdf20151117 Styresak 80 Godkjenning av saksliste.pdf
20151117 Styresak 82 Virksomhetsrapport oktober 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/November/20151117 Styresak 82 Virksomhetsrapport oktober 2015.pdf20151117 Styresak 82 Virksomhetsrapport oktober 2015.pdf