Styremøte 18. juni 2013

Styremøte, 18.06.2013

 

Når og hvor

Dato
18.06.2013 
Klokkeslett
10:00-15:30

20130618 Styresak 44 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 44 Godkjenning av saksliste.pdf20130618 Styresak 44 Godkjenning av saksliste.pdf
20130618 Styresak 45 Styreprotokoll 28. mai 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 45 Styreprotokoll 28. mai 2013.pdf20130618 Styresak 45 Styreprotokoll 28. mai 2013.pdf
20130618 Styresak 46 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 46 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Økonomi.pdf20130618 Styresak 46 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Økonomi.pdf
20130618 Styresak 47 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 47 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Kvalitet.pdf20130618 Styresak 47 Resultat og tiltaksrapport per 05.2013 - Kvalitet.pdf
20130618 Styresak 48 Budsjettprosess 2014 - plan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 48 Budsjettprosess 2014 - plan.pdf20130618 Styresak 48 Budsjettprosess 2014 - plan.pdf
20130618 Styresak 50 Ekstrerne tilsyn og revisjoner 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 50 Ekstrerne tilsyn og revisjoner 2013.pdf20130618 Styresak 50 Ekstrerne tilsyn og revisjoner 2013.pdf
20130618 Styresak 51 Organisering av HMS-arbeidet i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 51 Organisering av HMS-arbeidet i Helgelandssykehuset.pdf20130618 Styresak 51 Organisering av HMS-arbeidet i Helgelandssykehuset.pdf
20130618 Styresak 52 Utredning av framtidlig somatisk sykehus- struktur - oppfølgingssak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 52 Utredning av framtidlig somatisk sykehus- struktur - oppfølgingssak.pdf20130618 Styresak 52 Utredning av framtidlig somatisk sykehus- struktur - oppfølgingssak.pdf
20130618 Styresak 53 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Juni/20130618 Styresak 53 Møteplan 2013.pdf20130618 Styresak 53 Møteplan 2013.pdf

Fant du det du lette etter?