Styremøte 19. februar 2018

Styremøte, 19.02.2018

 

Presseprotokoll

20180219 - Styresak 14 Vedlegg 6. Protokoll etter drøftingsm.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 - Styresak 14 Vedlegg 6. Protokoll etter drøftingsm.pdf20180219 - Styresak 14 Vedlegg 6. Protokoll etter drøftingsm.pdfpdf340165
20180219 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdf20180219 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdfpdf385382
20180219 Styresak 11 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 11 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20180219 Styresak 11 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf236739
20180219 Styresak 12 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 01.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 12 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 01.02.2018.pdf20180219 Styresak 12 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 01.02.2018.pdfpdf233707
20180219 Styresak 12 - 2018 Vedegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 12 - 2018 Vedegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdf20180219 Styresak 12 - 2018 Vedegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018.pdfpdf367026
20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport desember 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport desember 2017.pdf20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport desember 2017.pdfpdf208681
20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 2 Presentasjon virksomhetsrapport des 2017.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 2 Presentasjon virksomhetsrapport des 2017.pptx20180219 Styresak 13 - 2018 Vedlegg 2 Presentasjon virksomhetsrapport des 2017.pptxpptx1772592
20180219 Styresak 13 - 2018 Virksomhetsrapport desember 2017 - foreløpig årsresultat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 13 - 2018 Virksomhetsrapport desember 2017 - foreløpig årsresultat.pdf20180219 Styresak 13 - 2018 Virksomhetsrapport desember 2017 - foreløpig årsresultat.pdfpdf238069
20180219 Styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av tidligfasen.pdfpdf847437
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 1 Styresak 83 -2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdfpdf330344
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 2 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsrapport 180117.pdfpdf888374
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 a) Helse Nord styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idefase mandat.pdfpdf929866
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 b) Helse nords presseprotokoll 16.12.2015.pdfpdf219234
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 c) Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idefase.pdfpdf778421
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 d) Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfpdf1849126
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 3 e) Helse nords presseprotokoll av 22.09.2016.pdfpdf251474
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 4 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2017.pdfpdf681495
20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdf20180219 Styresak 14 - 2018 Vedlegg 5 Framdrift og økonomi prosjektinnramming.pdfpdf229002
20180219 Styresak 15 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 15 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20180219 Styresak 15 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf232283
20180219 Styresak 16 - 2018 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180219/20180219 Styresak 16 - 2018 Møteplan 2018.pdf20180219 Styresak 16 - 2018 Møteplan 2018.pdfpdf339928

 

Når og hvor

Dato
19.02.2018 
Klokkeslett
13:00-15:30
Sted
Fru Haugans Hotell, Mosjøen
 
Fant du det du lette etter?