Styremøte 19. juni 2012

Styremøte, 19.06.2012

 

Når og hvor

Dato
19.06.2012 
Klokkeslett
10:00-15:00

20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdf20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28419
20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdf20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdfpdf35307
20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdf20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdfpdf619717
20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdf20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdfpdf393401
20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdf20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdfpdf67075
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdfpdf371465
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdfpdf372112
20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdf20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdfpdf38645
20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdf20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdfpdf29968

Fant du det du lette etter?