Styremøte 19. juni 2012

Styremøte, 19.06.2012

 

Når og hvor

Dato
19.06.2012 
Klokkeslett
10:00-15:00

20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdf20120619 Styresak 42 Godkjenning av saksliste.pdf
20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdf20120619 Styresak 43 Styreprotokoll 30. mai 2012.pdf
20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdf20120619 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 05.2012 - Økonomi.pdf
20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdf20120619 Styresak 45 Resultat og tiltaksrapport per 05.2012 - Kvalitet.pdf
20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdf20120619 Styresak 46 Tertialrapport per 1. tertial 2012.pdf
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene vedlegg.pdf
20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdf20120619 Styresak 47 Tjenesteavtaler med kommunene.pdf
20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdf20120619 Styresak 48 Årsplan styret 2012.pdf
20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/Juni/20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdf20120619 Styresak 49 Møteplan 2012.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.