Styremøte 20. april 2018

Styremøte, 20.04.2018

 

Når og hvor

Dato
20.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Mo i Rana
 

20180420 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdf20180420 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdfpdf413117
20180420 Styresak 18 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 18 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20180420 Styresak 18 - 2018 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf241077
20180420 Styresak 19 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 19.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 19 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 19.02.2018.pdf20180420 Styresak 19 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll 19.02.2018.pdfpdf238565
20180420 Styresak 19 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 19 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdf20180420 Styresak 19 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018.pdfpdf385176
20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 1 Årsregnskap 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 1 Årsregnskap 2017.pdf20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 1 Årsregnskap 2017.pdfpdf496105
20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2017.pdf20180420 Styresak 20 - 2018 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2017.pdfpdf480054
20180420 Styresak 20 - 2018 Årsregnskap Helgelandssykehuset HF 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 20 - 2018 Årsregnskap Helgelandssykehuset HF 2017.pdf20180420 Styresak 20 - 2018 Årsregnskap Helgelandssykehuset HF 2017.pdfpdf252918
20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding 2017 til Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding 2017 til Helse Nord.pdf20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding 2017 til Helse Nord.pdfpdf1297586
20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 2 Svarskjema tilleggsspørsmål til Årlig melding fra Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 2 Svarskjema tilleggsspørsmål til Årlig melding fra Helse Nord.pdf20180420 Styresak 21 - 2018 Vedlegg 2 Svarskjema tilleggsspørsmål til Årlig melding fra Helse Nord.pdfpdf59476
20180420 Styresak 21 - 2018 Årlig melding Helgelandssykehuset 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 21 - 2018 Årlig melding Helgelandssykehuset 2017.pdf20180420 Styresak 21 - 2018 Årlig melding Helgelandssykehuset 2017.pdfpdf243086
20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport februar 2018.pdf20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf143256
20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport februar 2018.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport februar 2018.pptx20180420 Styresak 22 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport februar 2018.pptxpptx2357619
20180420 Styresak 22 - 2018 Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 22 - 2018 Virksomhetsrapport februar 2018.pdf20180420 Styresak 22 - 2018 Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf239422
20180420 Styresak 23 - 2018 Innspill til plan 2019-2022 inkludert rullering av investeringsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 23 - 2018 Innspill til plan 2019-2022 inkludert rullering av investeringsplan.pdf20180420 Styresak 23 - 2018 Innspill til plan 2019-2022 inkludert rullering av investeringsplan.pdfpdf1034188
20180420 Styresak 23 - 2018 Vedlegg Budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 23 - 2018 Vedlegg Budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF.pdf20180420 Styresak 23 - 2018 Vedlegg Budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF.pdfpdf957827
20180420 Styresak 24 - 2018 Investering - utskifting røntgenlaboratorier Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Investering - utskifting røntgenlaboratorier Mo i Rana.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Investering - utskifting røntgenlaboratorier Mo i Rana.pdfpdf929080
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2018.docx.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2018.docx.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2018.docx.pdfpdf1324854
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Styressak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Styressak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 1 Styressak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdfpdf304016
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering med vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering med vedlegg.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 2 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering med vedlegg.pdfpdf1856435
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 3 Rapport Radiologi arbeidsgruppe Helgelandssykehuset 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 3 Rapport Radiologi arbeidsgruppe Helgelandssykehuset 2017.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 3 Rapport Radiologi arbeidsgruppe Helgelandssykehuset 2017.pdfpdf840599
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 4 Røntgenundersøkelser HSYK 2015-2017.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 4 Røntgenundersøkelser HSYK 2015-2017.pptx20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 4 Røntgenundersøkelser HSYK 2015-2017.pptxpptx177972
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 5 Mandat arbeidsgruppe Helgelandssykehuset radiologi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 5 Mandat arbeidsgruppe Helgelandssykehuset radiologi.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 5 Mandat arbeidsgruppe Helgelandssykehuset radiologi.pdfpdf244670
20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 6 - Gjennomføringsplan Radiologisk anskaffelse 2018 Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 6 - Gjennomføringsplan Radiologisk anskaffelse 2018 Helgelandssykehuset.pdf20180420 Styresak 24 - 2018 Vedlegg 6 - Gjennomføringsplan Radiologisk anskaffelse 2018 Helgelandssykehuset.pdfpdf433432
20180420 Styresak 25 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding Brukerutvalget 2017_.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 25 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding Brukerutvalget 2017_.pdf20180420 Styresak 25 - 2018 Vedlegg 1 Årlig melding Brukerutvalget 2017_.pdfpdf322376
20180420 Styresak 25 - 2018 Årlig melding Brukerutvalget 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 25 - 2018 Årlig melding Brukerutvalget 2017.pdf20180420 Styresak 25 - 2018 Årlig melding Brukerutvalget 2017.pdfpdf237458
20180420 Styresak 26 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuet HF - revidert mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 26 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuet HF - revidert mandat.pdf20180420 Styresak 26 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuet HF - revidert mandat.pdfpdf239619
20180420 Styresak 26 - 2018 Vedlegg 1 Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018-2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 26 - 2018 Vedlegg 1 Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018-2020.pdf20180420 Styresak 26 - 2018 Vedlegg 1 Mandat for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018-2020.pdfpdf248731
20180420 Styresak 27 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF - Valg av representanter for 2018-2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 27 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF - Valg av representanter for 2018-2020.pdf20180420 Styresak 27 - 2018 Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF - Valg av representanter for 2018-2020.pdfpdf257536
20180420 Styresak 27 - 2018 Vedlegg 1 Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018 - 2020 Forslag representanter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 27 - 2018 Vedlegg 1 Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018 - 2020 Forslag representanter.pdf20180420 Styresak 27 - 2018 Vedlegg 1 Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2018 - 2020 Forslag representanter.pdfpdf254119
20180420 Styresak 28 - 2018 Krav om representasjon i styret og krav om forholdstallsvalg 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 28 - 2018 Krav om representasjon i styret og krav om forholdstallsvalg 2018.pdf20180420 Styresak 28 - 2018 Krav om representasjon i styret og krav om forholdstallsvalg 2018.pdfpdf245193
20180420 Styresak 28-2018 Vedlegg 1 Krav om styrerepresentasjon_.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 28-2018 Vedlegg 1 Krav om styrerepresentasjon_.pdf20180420 Styresak 28-2018 Vedlegg 1 Krav om styrerepresentasjon_.pdfpdf49224
20180420 Styresak 29 - 2018 Valg av valgstyre - valg av ansatterepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 29 - 2018 Valg av valgstyre - valg av ansatterepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF.pdf20180420 Styresak 29 - 2018 Valg av valgstyre - valg av ansatterepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf346150
20180420 Styresak 30 - 2018 Oppdragsdokument 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 30 - 2018 Oppdragsdokument 2018.pdf20180420 Styresak 30 - 2018 Oppdragsdokument 2018.pdfpdf624975
20180420 Styresak 31 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 31 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20180420 Styresak 31 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf234049
20180420 Styresak 32 - 2018 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 32 - 2018 Møteplan 2018.pdf20180420 Styresak 32 - 2018 Møteplan 2018.pdfpdf348271
20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdf20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdfpdf142390
20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport mars 2018.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport mars 2018.pptx20180420 Styresak 33 - 2018 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport mars 2018.pptxpptx2079499
20180420 Styresak 33 - 2018 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180420/20180420 Styresak 33 - 2018 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdf20180420 Styresak 33 - 2018 Virksomhetsrapport Mars 2018.pdfpdf236778

Fant du det du lette etter?