Styremøte 20. juni 2018

Styremøte, 20.06.2018

 

Når og hvor

Dato
20.06.2018 
Klokkeslett
08:00-14:00
Sted
Scandic Havet, Bodø
 

20180620 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.06.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.06.2018.pdf20180620 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.06.2018.pdfpdf102656
20180620 Styresak 44 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 44 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdf20180620 Styresak 44 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdfpdf30679
20180620 Styresak 45 - 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.05.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 45 - 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.05.2018.pdf20180620 Styresak 45 - 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.05.2018.pdfpdf24158
20180620 Styresak 45 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 45 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdf20180620 Styresak 45 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdfpdf271750
20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mai 2018.pdf20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfpdf144597
20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport Mai 2018.pdf20180620 Styresak 46 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfpdf1115209
20180620 Styresak 46 - 2018 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 46 - 2018 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2018.pdf20180620 Styresak 46 - 2018 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2018.pdfpdf26805
20180620 Styresak 47 - 2018 Tilsyn og eksterne revisjoner pr 1.tertial 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 47 - 2018 Tilsyn og eksterne revisjoner pr 1.tertial 2018.pdf20180620 Styresak 47 - 2018 Tilsyn og eksterne revisjoner pr 1.tertial 2018.pdfpdf84930
20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 1 Varsel om tilsyn blodbankvirksomhet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 1 Varsel om tilsyn blodbankvirksomhet.pdf20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 1 Varsel om tilsyn blodbankvirksomhet.pdfpdf175975
20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 2 Rapport etter tilsyn med blodbankvirkomhet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 2 Rapport etter tilsyn med blodbankvirkomhet.pdf20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 2 Rapport etter tilsyn med blodbankvirkomhet.pdfpdf373103
20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 3 Plan for lukking av avvik.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 3 Plan for lukking av avvik.pdf20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 3 Plan for lukking av avvik.pdfpdf132676
20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 4 Tilsvar fra Statens Helsetilsyn.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 4 Tilsvar fra Statens Helsetilsyn.pdf20180620 Styresak 47 - 2018 Vedlegg 4 Tilsvar fra Statens Helsetilsyn.pdfpdf56508
20180620 Styresak 48 - 2018 Intern husleieprosjekt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 48 - 2018 Intern husleieprosjekt.pdf20180620 Styresak 48 - 2018 Intern husleieprosjekt.pdfpdf63783
20180620 Styresak 48 - 2018 Vedlegg 1 Sluttrapport internleieprosjekt 30042018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 48 - 2018 Vedlegg 1 Sluttrapport internleieprosjekt 30042018.pdf20180620 Styresak 48 - 2018 Vedlegg 1 Sluttrapport internleieprosjekt 30042018.pdfpdf837786
20180620 Styresak 49 - 2018 Investeringssak - oppgradering av MR- utstyrspark i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 49 - 2018 Investeringssak - oppgradering av MR- utstyrspark i Helgelandssykehuset.pdf20180620 Styresak 49 - 2018 Investeringssak - oppgradering av MR- utstyrspark i Helgelandssykehuset.pdfpdf230454
20180620 Styresak 49 - 2018 Vedlegg 1 Oppsummering av prioritet 2 - avklaringer MRI - radiologisk arbeidsgruppe.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 49 - 2018 Vedlegg 1 Oppsummering av prioritet 2 - avklaringer MRI - radiologisk arbeidsgruppe.pdf20180620 Styresak 49 - 2018 Vedlegg 1 Oppsummering av prioritet 2 - avklaringer MRI - radiologisk arbeidsgruppe.pdfpdf401285
20180620 Styresak 50 - 2018 Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 50 - 2018 Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.pdf20180620 Styresak 50 - 2018 Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund.pdfpdf477338
20180620 Styresak 50 - 2018 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalget 13.06.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 50 - 2018 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalget 13.06.2018.pdf20180620 Styresak 50 - 2018 Vedlegg 1 Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalget 13.06.2018.pdfpdf63252
20180620 Styresak 51 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - oppfølging av framdrift og medvirkningsprosess.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 51 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - oppfølging av framdrift og medvirkningsprosess.pdf20180620 Styresak 51 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - oppfølging av framdrift og medvirkningsprosess.pdfpdf180011
20180620 Styresak 51 - 2018 Vedlegg 1 Framdriftsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180620/20180620 Styresak 51 - 2018 Vedlegg 1 Framdriftsplan.pdf20180620 Styresak 51 - 2018 Vedlegg 1 Framdriftsplan.pdfpdf535345

Fant du det du lette etter?