Styremøte 22. april 2013

Styremøte, 22.04.2013

 

Når og hvor

Dato
22.04.2013 
Klokkeslett
10:30-15:00

20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdf20130422 Styresak 24 Godkjenning av saksliste.pdf
20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdf20130422 Styresak 25 Styreprotokoll 20. mars 2013.pdf
20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdf20130422 Styresak 26 Resultat og tiltaksrapport per 03.2013 - Økonomi.pdf
20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdf20130422 Styresak 27 Resultat- og tiltaksrapport per 03.2013 Kvalitet.pdf
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 1.pdf
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012 vedlegg 2.pdf
20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdf20130422 Styresak 28 Tilsyn og eksterne revisjoner 2012.pdf
20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdf20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern vedlegg.pdf
20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdf20130422 Styresak 29 Ambulant akutt team innen psykisk helsevern.pdf
20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdf20130422 Styresak 30 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan.pdf
20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdf20130422 Styresak 31 Revidert inntekstforderling i Helse Nord - høringsuttalelse.pdf
20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdf20130422 Styresak 31 Vedlegg - Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord-rapport.pdf
20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdf20130422 Styresak 31 Vedlegg - Plan- og strategiplan brukermedvirkning Helse Nord.pdf
20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/April/20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdf20130422 Styresak 32 Møteplan 2013.pdf

Fant du det du lette etter?