Styremøte 22. juni 2017

Styremøte, 22.06.2017

 

Når og hvor

Dato
22.06.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30
Sted
Brønnøysund, Rådhuset
 

20170622 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Presseprotokoll.pdf20170622 Presseprotokoll.pdfpdf135775
20170622 Styresak 65 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 65 Saksliste.pdf20170622 Styresak 65 Saksliste.pdfpdf85549
20170622 Styresak 66 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170523.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 66 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170523.pdf20170622 Styresak 66 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170523.pdfpdf153238
20170622 Styresak 67 Styreprotokoll Helgelandssykehust HF 20170531 med tabell.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 67 Styreprotokoll Helgelandssykehust HF 20170531 med tabell.pdf20170622 Styresak 67 Styreprotokoll Helgelandssykehust HF 20170531 med tabell.pdfpdf91213
20170622 Styresak 68 Vedlegg 1 Status virksomhetsrapport mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 68 Vedlegg 1 Status virksomhetsrapport mai 2017.pdf20170622 Styresak 68 Vedlegg 1 Status virksomhetsrapport mai 2017.pdfpdf62488
20170622 Styresak 68 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 68 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2017.pdf20170622 Styresak 68 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset pr mai 2017.pdfpdf950542
20170622 Styresak 68 Virksomhetsrapport mai 2017 Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 68 Virksomhetsrapport mai 2017 Helgelandssykehuset.pdf20170622 Styresak 68 Virksomhetsrapport mai 2017 Helgelandssykehuset.pdfpdf81019
20170622 Styresak 69 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 69 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mai 2017.pdf20170622 Styresak 69 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mai 2017.pdfpdf82713
20170622 Styresak 69 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 69 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2017.pdf20170622 Styresak 69 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mai 2017.pdfpdf253181
20170622 Styresak 70 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsprosess planprogram.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsprosess planprogram.pdf20170622 Styresak 70 Helgelandssykehuset 2025 - Høringsprosess planprogram.pdfpdf95131
20170622 Styresak 70 Vedlegg 1 Høringsbrev 24.05.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 1 Høringsbrev 24.05.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 1 Høringsbrev 24.05.2017.pdfpdf170934
20170622 Styresak 70 Vedlegg 2 Høringsbrev 30.05.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 2 Høringsbrev 30.05.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 2 Høringsbrev 30.05.2017.pdfpdf394463
20170622 Styresak 70 Vedlegg 3 Brev fra Rana kommune til Helse Nord RHF 13.06.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 3 Brev fra Rana kommune til Helse Nord RHF 13.06.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 3 Brev fra Rana kommune til Helse Nord RHF 13.06.2017.pdfpdf149565
20170622 Styresak 70 Vedlegg 4 Brev fra Helse Nord til Rana kommune 15.06.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 4 Brev fra Helse Nord til Rana kommune 15.06.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 4 Brev fra Helse Nord til Rana kommune 15.06.2017.pdfpdf29041
20170622 Styresak 70 Vedlegg 5 Helgelandssykehuet 2025 - Planprogram for idefasen 30.05.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 5 Helgelandssykehuet 2025 - Planprogram for idefasen 30.05.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 5 Helgelandssykehuet 2025 - Planprogram for idefasen 30.05.2017.pdfpdf937411
20170622 Styresak 70 Vedlegg 6 Helgelandssykehuset 2025 - Rapport anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 70 Vedlegg 6 Helgelandssykehuset 2025 - Rapport anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017.pdf20170622 Styresak 70 Vedlegg 6 Helgelandssykehuset 2025 - Rapport anbefaling av utredningsalternativer 30.05.2017.pdfpdf2631090
20170622 Styresak 71 Byggeprosjekt Mosjøen - sluttrapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 71 Byggeprosjekt Mosjøen - sluttrapport.pdf20170622 Styresak 71 Byggeprosjekt Mosjøen - sluttrapport.pdfpdf86002
20170622 Styresak 71 Vedlegg 1 Sluttrapport - ombygging 2 etg Helgelandssykehuset - Mosjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 71 Vedlegg 1 Sluttrapport - ombygging 2 etg Helgelandssykehuset - Mosjøen.pdf20170622 Styresak 71 Vedlegg 1 Sluttrapport - ombygging 2 etg Helgelandssykehuset - Mosjøen.pdfpdf572488
20170622 Styresak 72 Byggeprosjekt Sandnessjøen - sluttrapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 72 Byggeprosjekt Sandnessjøen - sluttrapport.pdf20170622 Styresak 72 Byggeprosjekt Sandnessjøen - sluttrapport.pdfpdf85968
20170622 Styresak 73 Ledelsens gjennomgang - Risikostyring HSYKs hovedmål og infosikkerhet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 73 Ledelsens gjennomgang - Risikostyring HSYKs hovedmål og infosikkerhet.pdf20170622 Styresak 73 Ledelsens gjennomgang - Risikostyring HSYKs hovedmål og infosikkerhet.pdfpdf232837
20170622 Styresak 73 Vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang ROS analyse HSYK mål 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 73 Vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang ROS analyse HSYK mål 2017.pdf20170622 Styresak 73 Vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang ROS analyse HSYK mål 2017.pdfpdf3963760
20170622 Styresak 73 Vedlegg 2 Sikkerhetsrevisjon informasjonssikkerhet 2017 v1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 73 Vedlegg 2 Sikkerhetsrevisjon informasjonssikkerhet 2017 v1.pdf20170622 Styresak 73 Vedlegg 2 Sikkerhetsrevisjon informasjonssikkerhet 2017 v1.pdfpdf39226
20170622 Styresak 74 Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 74 Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017.pdf20170622 Styresak 74 Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 2017.pdfpdf346739
20170622 Styresak 75 Vedlegg 1 Rapport miljøsertifisering - Helgelandssykehuset HF 12.06.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 75 Vedlegg 1 Rapport miljøsertifisering - Helgelandssykehuset HF 12.06.2017.pdf20170622 Styresak 75 Vedlegg 1 Rapport miljøsertifisering - Helgelandssykehuset HF 12.06.2017.pdfpdf161436
20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13) - til web.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13) - til web.pdf20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13) - til web.pdfpdf93964
20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13).pdf20170622 Styresak 76 Rekruttering administrerende direktør (unntatt off jfr.offl § 13, fvl § 13).pdfpdf95171
20170622 Styresak 77 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 77 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170622 Styresak 77 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf78593
20170622 Styresak 78 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170622/20170622 Styresak 78 Møteplan 2017.pdf20170622 Styresak 78 Møteplan 2017.pdfpdf106870

Fant du det du lette etter?