Styremøte 22. mai 2018

Styremøte, 22.05.2018

 

Styreseminar kl. 10.00-12.00
Styremøte 12.00-15.00

Når og hvor

Dato
22.05.2018 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre
 

20180522 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdf20180522 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018.pdf
20180522 Styresak 35 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 35 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdf20180522 Styresak 35 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdf
20180522 Styresak 36 - 2018 Godkjenning av protokoll - styremøte 20.04.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 36 - 2018 Godkjenning av protokoll - styremøte 20.04.2018.pdf20180522 Styresak 36 - 2018 Godkjenning av protokoll - styremøte 20.04.2018.pdf
20180522 Styresak 36 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 36 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdf20180522 Styresak 36 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018.pdf
20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pptx20180522 Styresak 37 - 2018 Vedlegg 2 Vedlegg til Virksomhetsrapport April 2018 Helgelandssykehuset HF.pptx
20180522 Styresak 37 - 2018 Virksomhetsrapport april 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 37 - 2018 Virksomhetsrapport april 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 37 - 2018 Virksomhetsrapport april 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 38 - 2018 Tertialrapport 1.tertial Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 38 - 2018 Tertialrapport 1.tertial Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 38 - 2018 Tertialrapport 1.tertial Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 38 - 2018 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 38 - 2018 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 38 - 2018 Vedlegg 1 Tertialrapport 1.tertial 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 39 - 2018 Internrevisjonsrapport 08-2017 - Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 39 - 2018 Internrevisjonsrapport 08-2017 - Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset.pdf20180522 Styresak 39 - 2018 Internrevisjonsrapport 08-2017 - Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset.pdf
20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 08-17 Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 08-17 Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 1 Internrevisjonsrapport 08-17 Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 2 Antibiotikastyringsprogram Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 2 Antibiotikastyringsprogram Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 2 Antibiotikastyringsprogram Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 3 Pest eller Kolera.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 3 Pest eller Kolera.pdf20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 3 Pest eller Kolera.pdf
20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 4 Plan for implementering av anbefalinger fra internrevisjon.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 4 Plan for implementering av anbefalinger fra internrevisjon.pdf20180522 Styresak 39 - 2018 Vedlegg 4 Plan for implementering av anbefalinger fra internrevisjon.pdf
20180522 Styresak 40 - 2018 Regional anskaffelsesstrategi 2018 - 2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 40 - 2018 Regional anskaffelsesstrategi 2018 - 2021.pdf20180522 Styresak 40 - 2018 Regional anskaffelsesstrategi 2018 - 2021.pdf
20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 1 Helse Nord anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 1 Helse Nord anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021.pptx20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 1 Helse Nord anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021.pptx
20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 2 Premisser for Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 2 Premisser for Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdf20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 2 Premisser for Anskaffelsesstrategi 2018-2021.pdf
20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 3 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021, styresak 35-2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 3 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021, styresak 35-2018.pdf20180522 Styresak 40 - 2018 Vedlegg 3 Helse Nord - anskaffelsesstrategi 2018-2021, styresak 35-2018.pdf
20180522 Styresak 41 - 2018 Helgelandssykehuset HF 2025 Prosjektplan og mandat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 41 - 2018 Helgelandssykehuset HF 2025 Prosjektplan og mandat.pdf20180522 Styresak 41 - 2018 Helgelandssykehuset HF 2025 Prosjektplan og mandat.pdf
20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 1 Prosjektplan ekstern ressursgruppe 4.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 1 Prosjektplan ekstern ressursgruppe 4.pdf20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 1 Prosjektplan ekstern ressursgruppe 4.pdf
20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 2 Vedtak styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 2 Vedtak styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 2 Vedtak styresak 14 - 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf
20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 3 Budsjett og framdriftsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 3 Budsjett og framdriftsplan.pdf20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 3 Budsjett og framdriftsplan.pdf
20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 4 Protokoll drøftingsmøte foretakstillitsvalgte 14.05.2018 - signert.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 4 Protokoll drøftingsmøte foretakstillitsvalgte 14.05.2018 - signert.pdf20180522 Styresak 41 - 2018 Vedlegg 4 Protokoll drøftingsmøte foretakstillitsvalgte 14.05.2018 - signert.pdf
20180522 Styresak 42 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20180522/20180522 Styresak 42 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20180522 Styresak 42 - 2018 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.