Styremøte 22. november 2011

Styremøte, 22.11.2011

 

Når og hvor

Dato
22.11.2011 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Telefon
 

2011122 Styresak 70 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 70 Godkjenning av saksliste.pdf2011122 Styresak 70 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28594
2011122 Styresak 71 Styreprotokoll 26. oktober 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 71 Styreprotokoll 26. oktober 2011.pdf2011122 Styresak 71 Styreprotokoll 26. oktober 2011.pdfpdf36947
2011122 Styresak 72 Resultat og tiltaksrapport per 10.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 72 Resultat og tiltaksrapport per 10.2011.pdf2011122 Styresak 72 Resultat og tiltaksrapport per 10.2011.pdfpdf1038425
2011122 Styresak 73 Foreløpig budsjett 2012 - orientering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 73 Foreløpig budsjett 2012 - orientering.pdf2011122 Styresak 73 Foreløpig budsjett 2012 - orientering.pdfpdf72654
2011122 Styresak 74 Mandat for arbeid med oppdatering og utvidelse av inntektsfordelingsmodell mellom sykehusenhetene.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 74 Mandat for arbeid med oppdatering og utvidelse av inntektsfordelingsmodell mellom sykehusenhetene.pdf2011122 Styresak 74 Mandat for arbeid med oppdatering og utvidelse av inntektsfordelingsmodell mellom sykehusenhetene.pdfpdf37377
2011122 Styresak 75 Status samhandlingsreformen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 75 Status samhandlingsreformen.pdf2011122 Styresak 75 Status samhandlingsreformen.pdfpdf55622
2011122 Styresak 76 Møteplan 2011 og 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/November/2011122 Styresak 76 Møteplan 2011 og 2012.pdf2011122 Styresak 76 Møteplan 2011 og 2012.pdfpdf31422

Fant du det du lette etter?