Styremøte 22. november 2017

Styremøte, 22.11.2017

 

Når og hvor

Dato
22.11.2017 
Klokkeslett
Sted
Mosjøen
 

20171122 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Presseprotokoll.pdf20171122 Presseprotokoll.pdf
20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20171122 Styresak 113 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf
20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdf20171122 Styresak 114 Godkjenning av protokoll av 24.10.2017.pdf
20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdf20171122 Styresak 114 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.10.2017.pdf
20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdf20171122 Styresak 115 Vedelgg 2 Vedlegg Virksomhetsrapport 201710.pdf
20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf20171122 Styresak 115 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport oktober 2017.pdf
20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdf20171122 Styresak 115 Virksomhetsrapport oktober2017.pdf
20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdf20171122 Styresak 116 Investeringsplan 2017 - Byggeinvestering.pdf
20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdf20171122 Styresak 116 Vedlegg 1 Utskifting- og utviklingsplan 1 2017 - 2021.pdf
20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 05 16.pdf
20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll foretakstillitsvalgte 2017 09 13.pdf
20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 28.09.2017.pdf
20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdf20171122 Styresak 117 Vedlegg 4 Drøftingsprotokoll tillitsvalgte 17.10.2017.pdf
20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdf20171122 Styresak 117 Virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF.pdf
20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20171122 Styresak 118 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20171122/20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdf20171122 Styresak 119 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.