Styremøte 23. mai 2017

Styremøte, 23.05.2017

 

Når og hvor

Dato
23.05.2017 
Klokkeslett
08:30-
Sted
Mosjøen, Fru Haugans hotell
 

20170523 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Presseprotokoll.pdf20170523 Presseprotokoll.pdfpdf154237
20170523 Styresak 45 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 45 Saksliste.pdf20170523 Styresak 45 Saksliste.pdfpdf85746
20170523 Styresak 46 Styreprotokoll 20170427.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 46 Styreprotokoll 20170427.pdf20170523 Styresak 46 Styreprotokoll 20170427.pdfpdf120949
20170523 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset, april 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset, april 2017.pdf20170523 Styresak 47 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset, april 2017.pdfpdf1210351
20170523 Styresak 47 Virksomhetsrapport april 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 47 Virksomhetsrapport april 2017.pdf20170523 Styresak 47 Virksomhetsrapport april 2017.pdfpdf105449
20170523 Styresak 48 Tertialrapport Helgelandssykehuset, 1. tertial 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 48 Tertialrapport Helgelandssykehuset, 1. tertial 2017.pdf20170523 Styresak 48 Tertialrapport Helgelandssykehuset, 1. tertial 2017.pdfpdf82115
20170523 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport Helgelandssykehuset HF, 1.tertial 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport Helgelandssykehuset HF, 1.tertial 2017.pdf20170523 Styresak 48 Vedlegg 1 Tertialrapport Helgelandssykehuset HF, 1.tertial 2017.pdfpdf537738
20170523 Styresak 49 Tilsyn Helgelandssykehuset, 1.tertial 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 49 Tilsyn Helgelandssykehuset, 1.tertial 2017.pdf20170523 Styresak 49 Tilsyn Helgelandssykehuset, 1.tertial 2017.pdfpdf104507
20170523 Styresak 49 Vedlegg 1 Tilsynsrapport Statens helsetilsyn av 15.03.2017 - Sepsisbehandling i akuttmottak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 49 Vedlegg 1 Tilsynsrapport Statens helsetilsyn av 15.03.2017 - Sepsisbehandling i akuttmottak.pdf20170523 Styresak 49 Vedlegg 1 Tilsynsrapport Statens helsetilsyn av 15.03.2017 - Sepsisbehandling i akuttmottak.pdfpdf9916373
20170523 Styresak 49 Vedlegg 2 Svar på tilsynsrapport 27.04.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 49 Vedlegg 2 Svar på tilsynsrapport 27.04.2017.pdf20170523 Styresak 49 Vedlegg 2 Svar på tilsynsrapport 27.04.2017.pdfpdf164016
20170523 Styresak 49 Vedlegg 3 Tilsynsrapport - Mattilsynet 24.04.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 49 Vedlegg 3 Tilsynsrapport - Mattilsynet 24.04.2017.pdf20170523 Styresak 49 Vedlegg 3 Tilsynsrapport - Mattilsynet 24.04.2017.pdfpdf219389
20170523 Styresak 50 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 50 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF.pdf20170523 Styresak 50 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf224886
20170523 Styresak 50 Vedlegg 1 Risikostyring.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 50 Vedlegg 1 Risikostyring.pdf20170523 Styresak 50 Vedlegg 1 Risikostyring.pdfpdf192189
20170523 Styresak 50 Vedlegg 2 Risikovurdering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 50 Vedlegg 2 Risikovurdering.pdf20170523 Styresak 50 Vedlegg 2 Risikovurdering.pdfpdf4292113
20170523 Styresak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdf20170523 Styresak 51 Investeringsplan 2017 - Status.pdfpdf122258
20170523 Styresak 52 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 52 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdf20170523 Styresak 52 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV).pdfpdf395281
20170523 Styresak 53 Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 53 Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016.pdf20170523 Styresak 53 Medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016.pdfpdf158147
20170523 Styresak 53 Vedlegg 1 Resultat medarbeiderundersøkelse alle ansatte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 53 Vedlegg 1 Resultat medarbeiderundersøkelse alle ansatte Helgelandssykehuset HF.pdf20170523 Styresak 53 Vedlegg 1 Resultat medarbeiderundersøkelse alle ansatte Helgelandssykehuset HF.pdfpdf755119
20170523 Styresak 54 HMS plan Helgelandsykehuset for 2017-2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 54 HMS plan Helgelandsykehuset for 2017-2018.pdf20170523 Styresak 54 HMS plan Helgelandsykehuset for 2017-2018.pdfpdf86747
20170523 Styresak 54 Vedlegg 1 HMS handlingsplan 2017 - 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 54 Vedlegg 1 HMS handlingsplan 2017 - 2018.pdf20170523 Styresak 54 Vedlegg 1 HMS handlingsplan 2017 - 2018.pdfpdf146625
20170523 Styresak 55 Kompetanseplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 55 Kompetanseplan 2017.pdf20170523 Styresak 55 Kompetanseplan 2017.pdfpdf104789
20170523 Styresak 56 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr april 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 56 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr april 2017.pdf20170523 Styresak 56 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr april 2017.pdfpdf83200
20170523 Styresak 56 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport april 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 56 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport april 2017.pdf20170523 Styresak 56 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport april 2017.pdfpdf254606
20170523 Styresak 57 Helgelandssykehuset 2025 Planprogram for idefasen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 57 Helgelandssykehuset 2025 Planprogram for idefasen.pdf20170523 Styresak 57 Helgelandssykehuset 2025 Planprogram for idefasen.pdfpdf326256
20170523 Styresak 57 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idefasen 20170505.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 57 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idefasen 20170505.pdf20170523 Styresak 57 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 - Planprogram for idefasen 20170505.pdfpdf444601
20170523 Styresak 57 Vedlegg 2 Rapport Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling av utredningsalternativer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 57 Vedlegg 2 Rapport Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling av utredningsalternativer.pdf20170523 Styresak 57 Vedlegg 2 Rapport Helgelandssykehuset 2025 - Anbefaling av utredningsalternativer.pdfpdf3507101
20170523 Styresak 57 Vedlegg 3 Høringsbrev - berørte offentlige myndigheter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 57 Vedlegg 3 Høringsbrev - berørte offentlige myndigheter.pdf20170523 Styresak 57 Vedlegg 3 Høringsbrev - berørte offentlige myndigheter.pdfpdf146281
20170523 Styresak 57 Vedlegg 4 Helgelandssykehuset HF - Rapport utviklingsplan 20141029.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 57 Vedlegg 4 Helgelandssykehuset HF - Rapport utviklingsplan 20141029.pdf20170523 Styresak 57 Vedlegg 4 Helgelandssykehuset HF - Rapport utviklingsplan 20141029.pdfpdf7353938
20170523 Styresak 58 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 58 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170523 Styresak 58 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf79412
20170523 Styresak 59 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170523/20170523 Styresak 59 Møteplan 2017.pdf20170523 Styresak 59 Møteplan 2017.pdfpdf107631

Fant du det du lette etter?