Styremøte 23. november 2010

Styremøte, 23.11.2010

 

Når og hvor

Dato
23.11.2010 
Klokkeslett
10:00-13:00
Sted
Telefon
 

20101123 Styresak 69 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 69 Godkjenning av saksliste.pdf20101123 Styresak 69 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34479
20101123 Styresak 70 Styreprotokoll 4. oktober 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 70 Styreprotokoll 4. oktober 2010.pdf20101123 Styresak 70 Styreprotokoll 4. oktober 2010.pdfpdf41652
20101123 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2010.pdf20101123 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2010.pdfpdf1152207
20101123 Styresak 72 Ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord - høringsuttalelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 72 Ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord - høringsuttalelse.pdf20101123 Styresak 72 Ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord - høringsuttalelse.pdfpdf2623288
20101123 Styresak 73 Nøkkeltall 2002-2010 for Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 73 Nøkkeltall 2002-2010 for Helgelandssykehuset HF.pdf20101123 Styresak 73 Nøkkeltall 2002-2010 for Helgelandssykehuset HF.pdfpdf1933035
20101123 Styresak 74 Foretakssamlinger 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 74 Foretakssamlinger 2010.pdf20101123 Styresak 74 Foretakssamlinger 2010.pdfpdf481382
20101123 Styresak 75 Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) - vedtekter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 75 Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) - vedtekter.pdf20101123 Styresak 75 Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) - vedtekter.pdfpdf50331
20101123 Styresak 76 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 76 Møteplan 2010.pdf20101123 Styresak 76 Møteplan 2010.pdfpdf36249
20101123 Styresak 78 Rekruttering foretaksdirektør.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/November/20101123 Styresak 78 Rekruttering foretaksdirektør.pdf20101123 Styresak 78 Rekruttering foretaksdirektør.pdfpdf32419

Fant du det du lette etter?