Styremøte 23. september 2014

Styremøte, 23.09.2014

 

Når og hvor

Dato
23.09.2014 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  

20140923 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Presseprotokoll.pdf20140923 Presseprotokoll.pdf
20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1 utkast.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1 utkast.pdf20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1 utkast.pdf
20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1.pdf20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020 vedlegg 1.pdf
20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020.pdf20140923 Styresak 74 Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020.pdf
20140923 Styresak 76 Budsjettpremisser 2015 og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 76 Budsjettpremisser 2015 og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022.pdf20140923 Styresak 76 Budsjettpremisser 2015 og oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022.pdf
20140923 Styresak 77 Møteplan 2014-2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 77 Møteplan 2014-2015.pdf20140923 Styresak 77 Møteplan 2014-2015.pdf
20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg.pdf20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg.pdf
20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak.pdf20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak.pdf
20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet.pdf20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet.pdf
20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi.pdf20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi.pdf
20140923 Styresak 69 Styreprotokoll 05.09.2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 69 Styreprotokoll 05.09.2014.pdf20140923 Styresak 69 Styreprotokoll 05.09.2014.pdf
20140923 Styresak 68 Styreprotokoll 29.08.2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 68 Styreprotokoll 29.08.2014.pdf20140923 Styresak 68 Styreprotokoll 29.08.2014.pdf
20140923 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdf20140923 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdf
20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi vedlegg.pdf20140923 Styresak 70 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Økonomi vedlegg.pdf
20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140923 Styresak 71 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2014 Kvalitet vedlegg.pdf
20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg vedlegg.pdf20140923 Styresak 73 Fritt behandlingsvalg vedlegg.pdf
20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 4.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 4.pdf20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 4.pdf
20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 3.pdf20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 3.pdf
20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 1.pdf20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 1.pdf
20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/23. september/20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 2.pdf20140923 Styresak 72 Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak vedlegg 2.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.