Styremøte 24. mars 2010

Styremøte, 24.03.2010

 

Når og hvor

Dato
24.03.2010 
Klokkeslett
10:10-15:00
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
  

20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdf20100324 Styresak 12 Godkjenning av saksliste.pdf
20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdf20100324 Styresak 13 Styreprotokoll 1. mars 2010.pdf
20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdf20100324 Styresak 14 Årsraporter 2009.pdf
20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdf20100324 Styresak 15 Brukerutvalget årsmelding 2009.pdf
20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdf20100324 Styresak 16 Resultat og tiltaksrapport per 02.2010.pdf
20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdf20100324 Styresak 17 Omstillingskrav ved Avdeling for fysikalsk med og rehab.pdf
20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdf20100324 Styresak 18 Mulighetsstudie ikke-medisinkske tjenester.pdf
20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdf20100324 Styresak 19 Internrevisjon forvaltning inventar.utstyr.pdf
20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdf20100324 Styresak 20 Arbeidstilsynet.pdf
20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdf20100324 Styresak 21 Tilsynsraporter 2009.pdf
20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/24. mars/20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdf20100324 Styresak 22 Møteplan 2010.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.