Styremøte 24. mars 2014

, 24.03.2014

 

Når og hvor

Dato
24.03.2014 
Klokkeslett
10:30-15:30
Sted
Mosjøen - Fru Haugans Hotell
 

20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdf20140314 Styresak 16 Godkjenning av saksliste.pdf
20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdf20140314 Styresak 17 Styreprotokoll 21. februar 2013.pdf
20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdf20140314 Styresak 18 Resultat og tiltaksrapport per 02.2014 - Økonomi.pdf
20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet vedlegg.pdf
20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdf20140314 Styresak 19 Resultat- og tiltaksrapport per 02.2014 Kvalitet.pdf
20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdf20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013 vedlegg.pdf
20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdf20140314 Styresak 20 Årlig melding 2013.pdf
20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdf20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013 vedlegg.pdf
20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdf20140314 Styresak 21 Årsregnskap og årsberetning 2013.pdf
20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdf20140314 Styresak 22 Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013.pdf
20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdf20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur vedlegg.pdf
20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdf20140314 Styresak 23 Regional AMK-struktur.pdf
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 1.pdf
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 2.pdf
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering vedlegg 3.pdf
20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdf20140314 Styresak 24 Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering.pdf
20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdf20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017 vedlegg.pdf
20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdf20140314 Styresak 25 Innkjøpingsstrategi i Helse Nord 2014-2017.pdf
20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdf20140314 Styresak 26 Valg av ansatterepresentaner til styret - Oppnevning av valgstyret.pdf
20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdf20140314 Styresak 27 Orienteringssaker.pdf
20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mars/20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdf20140314 Styresak 28 Møteplan 2014.pdf

Fant du det du lette etter?