Styremøte 24. oktober 2018

Styremøte, 24.10.2018

 

20181024 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.10.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.10.2018.pdf20181024 Presseprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.10.2018.pdfpdf419821
20181024 Styresak 78 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 78 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdf20181024 Styresak 78 - 2018 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34014
20181024 Styresak 79 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 24.09.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 79 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 24.09.2018.pdf20181024 Styresak 79 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 24.09.2018.pdfpdf26032
20181024 Styresak 79 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.09.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 79 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.09.2018.pdf20181024 Styresak 79 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 24.09.2018.pdfpdf417885
20181024 Styresak 80 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 17.10.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 80 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 17.10.2018.pdf20181024 Styresak 80 - 2018 Godkjenning av styreprotokoll av 17.10.2018.pdfpdf25826
20181024 Styresak 80 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 17.10.2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 80 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 17.10.2018.pdf20181024 Styresak 80 - 2018 Vedlegg 1 Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 17.10.2018.pdfpdf408551
20181024 Styresak 81 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 81 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20181024 Styresak 81 - 2018 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf986554
20181024 Styresak 81 - 2018 Virksomhetsrapport pr september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 81 - 2018 Virksomhetsrapport pr september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdf20181024 Styresak 81 - 2018 Virksomhetsrapport pr september 2018 Helgelandssykehuset HF.pdfpdf28944
20181024 Styresak 82 - 2018 Oppdatert budsjettpremisser og bærekraft 2019.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 82 - 2018 Oppdatert budsjettpremisser og bærekraft 2019.pdf20181024 Styresak 82 - 2018 Oppdatert budsjettpremisser og bærekraft 2019.pdfpdf753943
20181024 Styresak 83 - 2018 Revidert inntektsfordelings modell Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 83 - 2018 Revidert inntektsfordelings modell Helse Nord.pdf20181024 Styresak 83 - 2018 Revidert inntektsfordelings modell Helse Nord.pdfpdf36340
20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 1 Høringsbrev fra Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 1 Høringsbrev fra Helse Nord.pdf20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 1 Høringsbrev fra Helse Nord.pdfpdf2371551
20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 2 Rapport revidering av Inntektsfordelingsmodellen somatikk.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 2 Rapport revidering av Inntektsfordelingsmodellen somatikk.pdf20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 2 Rapport revidering av Inntektsfordelingsmodellen somatikk.pdfpdf772005
20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 3 Høringssvar fraHelgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 3 Høringssvar fraHelgelandssykehuset HF.pdf20181024 Styresak 83 - 2018 Vedlegg 3 Høringssvar fraHelgelandssykehuset HF.pdfpdf434003
20181024 Styresak 84 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 84 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF.pdf20181024 Styresak 84 - 2018 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF.pdfpdf145436
20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 1 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 1 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020.pdf20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 1 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020.pdfpdf792772
20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 2 Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 2 Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus Helse Nord.pdf20181024 Styresak 84 - 2018 Vedlegg 2 Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus Helse Nord.pdfpdf726266
20181024 Styresak 85 - 2018 Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 85 - 2018 Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF.pdf20181024 Styresak 85 - 2018 Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF.pdfpdf318363
20181024 Styresak 86 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - status.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 86 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - status.pdf20181024 Styresak 86 - 2018 Helgelandssykehuset 2025 - status.pdfpdf34109
20181024 Styresak 86 - 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 x.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 86 - 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 x.pdf20181024 Styresak 86 - 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset 2025 x.pdfpdf473320
20181024 Styresak 86 - 2018. Bæreevneanalyse.pptxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 86 - 2018. Bæreevneanalyse.pptx20181024 Styresak 86 - 2018. Bæreevneanalyse.pptxpptx2275105
20181024 Styresak 87 - 2018 DMS Brønnøysund - økonomisk konsekvensanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2018/20181024-25/20181024 Styresak 87 - 2018 DMS Brønnøysund - økonomisk konsekvensanalyse.pdf20181024 Styresak 87 - 2018 DMS Brønnøysund - økonomisk konsekvensanalyse.pdfpdf248245

 

Når og hvor

Dato
24.10.2018 
Klokkeslett
09:30-13:00
Sted
Tromsø, Radisson Blu
 
Fant du det du lette etter?