Styremøte 25. mars 2015

Styremøte, 25.03.2015

 

Når og hvor

Dato
25.03.2015 
Klokkeslett
08:30-18:00
Sted
Bodø - Raddison Blu
 

20150325 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Presseprotokoll.pdf20150325 Presseprotokoll.pdf
20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdf20150325 Styresak 11 Godkjenning av saksliste.pdf
20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdf20150325 Styresak 12 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015.pdf
20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdf20150325 Styresak 13 Virksomhetsrapport februar 2015.pdf
20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdf20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014 vedlegg.pdf
20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdf20150325 Styresak 14 Årsregnskap og årsberetning 2014.pdf
20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf20150325 Styresak 15 Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf
20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf20150325 Styresak 15 Vedlegg 1 Innspill til plan 2016-2019, inkl rullering investeringsplan - Oppdatert bærekraftsanalyse.pdf
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 1.pdf
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014 vedlegg 2.pdf
20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdf20150325 Styresak 16 Årlig melding 2014.pdf
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 1.pdf
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 2.pdf
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 3.pdf
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister vedlegg 4.pdf
20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdf20150325 Styresak 17 Oppfølging av internrevisjonsrapport 03.2013 fra Helse Nord RHF - Henvisninger og ventelister.pdf
20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdf20150325 Styresak 18 Møteplan 2015.pdf
20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2015/Mars/20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdf20150325 Styresak 19 Styrets egenvaluering.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.