Styremøte 25. september 2012

Styremøte, 25.09.2012

 

Når og hvor

Dato
25.09.2012 
Klokkeslett
10:00-15:30

20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdf20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdf
20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdf20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdf
20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdf20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdf
20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdf20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdf
20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdf20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdf
20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdf20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdf
20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdf20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdf
20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdf20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdf
20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdf20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdf

Fant du det du lette etter?