Styremøte 25. september 2012

Styremøte, 25.09.2012

 

Når og hvor

Dato
25.09.2012 
Klokkeslett
10:00-15:30

20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdf20120912 Styresak 58 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28787
20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdf20120912 Styresak 59 Styreprotokoll 28. august 2012.pdfpdf36767
20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdf20120912 Styresak 60 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 - Økonomi.pdfpdf513821
20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdf20120912 Styresak 61 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdfpdf368450
20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdf20120912 Styresak 62 Etablering av ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern.pdfpdf925563
20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdf20120912 Styresak 63 Årsplan 2013 styret for Helgelandssykehuset HF.pdfpdf31268
20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdf20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 1 Prosjektbeskrivelse prosjekt årsverkreduksjoner.pdfpdf403499
20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdf20120912 Styresak 64 Orienteringssaker 2 Prosjektbeskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse.pdfpdf121574
20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/September/20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdf20120912 Styresak 65 Møteplan 2012.pdfpdf29992

Fant du det du lette etter?