Styremøte 25. september 2017

Styremøte, 25.09.2017

 

Når og hvor

Dato
25.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Meyergården Hotel, Mo i Rana
 

Styresak 97/2017 om renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana oversendes styret i Helse Nord for sluttbehandling

20170925 Presseprotokoll_.docxhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Presseprotokoll_.docx20170925 Presseprotokoll_.docx
20170925 Presseprotokoll_.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Presseprotokoll_.pdf20170925 Presseprotokoll_.pdf
20170925 Styresak 100 Møteplan 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 100 Møteplan 2018.pdf20170925 Styresak 100 Møteplan 2018.pdf
20170925 Styresak 90 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 90 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20170925 Styresak 90 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf
20170925 Styresak 91 Styreprotokoll 30.08.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 91 Styreprotokoll 30.08.2017.pdf20170925 Styresak 91 Styreprotokoll 30.08.2017.pdf
20170925 Styresak 92 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport august 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 92 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport august 2017.pdf20170925 Styresak 92 Vedlegg 1 - Virksomhetsrapport august 2017.pdf
20170925 Styresak 92 Vedlegg 2 - Vedlegg Virksomhetsrapport 201708.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 92 Vedlegg 2 - Vedlegg Virksomhetsrapport 201708.pdf20170925 Styresak 92 Vedlegg 2 - Vedlegg Virksomhetsrapport 201708.pdf
20170925 Styresak 92 Virksomhetsrapport august 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 92 Virksomhetsrapport august 2017.pdf20170925 Styresak 92 Virksomhetsrapport august 2017.pdf
20170925 Styresak 93 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr aug 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 93 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr aug 2017.pdf20170925 Styresak 93 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr aug 2017.pdf
20170925 Styresak 93 Vedlegg 1 - Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 93 Vedlegg 1 - Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2017.pdf20170925 Styresak 93 Vedlegg 1 - Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2017.pdf
20170925 Styresak 94 Tilsyn og eksterne rapporter 2 tertial 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Tilsyn og eksterne rapporter 2 tertial 2017.pdf20170925 Styresak 94 Tilsyn og eksterne rapporter 2 tertial 2017.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 1 - Sepsisbehandling - varsel om oppfølging etter tilsyn.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 1 - Sepsisbehandling - varsel om oppfølging etter tilsyn.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 1 - Sepsisbehandling - varsel om oppfølging etter tilsyn.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 2 - Mattilsynet - bekreftelse på etterkommet vedtak av 03.07.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 2 - Mattilsynet - bekreftelse på etterkommet vedtak av 03.07.2017.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 2 - Mattilsynet - bekreftelse på etterkommet vedtak av 03.07.2017.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 3 - Riksrevisjon - Henvisningspraksis, spørreundersøkelse. Mail vedrørende tilsyn 18.04.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 3 - Riksrevisjon - Henvisningspraksis, spørreundersøkelse. Mail vedrørende tilsyn 18.04.2017.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 3 - Riksrevisjon - Henvisningspraksis, spørreundersøkelse. Mail vedrørende tilsyn 18.04.2017.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 4 - DNV - Tilsvar på miljørevisjon.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 4 - DNV - Tilsvar på miljørevisjon.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 4 - DNV - Tilsvar på miljørevisjon.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 5 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 5 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 5 - Rana Kommune - rapport etter tilsyn med fyringsanlegg.pdf
20170925 Styresak 94 Vedlegg 6 - DSB - svar fra Helgelandssykehuset HF til DSB på tilsynsrapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 94 Vedlegg 6 - DSB - svar fra Helgelandssykehuset HF til DSB på tilsynsrapport.pdf20170925 Styresak 94 Vedlegg 6 - DSB - svar fra Helgelandssykehuset HF til DSB på tilsynsrapport.pdf
20170925 Styresak 95 Implementering av ny ambulanseplan - Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Implementering av ny ambulanseplan - Helgelandssykehuset HF.pdf20170925 Styresak 95 Implementering av ny ambulanseplan - Helgelandssykehuset HF.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 1 - Risikovurdering implementeringsplan av ambulanseplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 1 - Risikovurdering implementeringsplan av ambulanseplan.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 1 - Risikovurdering implementeringsplan av ambulanseplan.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 2 - Tempoplan detaljert.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 2 - Tempoplan detaljert.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 2 - Tempoplan detaljert.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 3 - Tilbakemelding Hattfjelldal.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 3 - Tilbakemelding Hattfjelldal.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 3 - Tilbakemelding Hattfjelldal.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 4 - Tilbakemelding Lurøy.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 4 - Tilbakemelding Lurøy.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 4 - Tilbakemelding Lurøy.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 5 - Tilbakemelding Nesna, Lurøy, Rødøy.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 5 - Tilbakemelding Nesna, Lurøy, Rødøy.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 5 - Tilbakemelding Nesna, Lurøy, Rødøy.pdf
20170925 Styresak 95 Vedlegg 6 - Protokoll foretakstillitsvalgtmøte 13.09.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 95 Vedlegg 6 - Protokoll foretakstillitsvalgtmøte 13.09.2017.pdf20170925 Styresak 95 Vedlegg 6 - Protokoll foretakstillitsvalgtmøte 13.09.2017.pdf
20170925 Styresak 96 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 96 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse.pdf20170925 Styresak 96 Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse.pdf
20170925 Styresak 97 Renovering operasjonsstuer og ny nødstrøm MIR.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Renovering operasjonsstuer og ny nødstrøm MIR.pdf20170925 Styresak 97 Renovering operasjonsstuer og ny nødstrøm MIR.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 1 - Skisseprosjekt - COWI - Ratio.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 1 - Skisseprosjekt - COWI - Ratio.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 1 - Skisseprosjekt - COWI - Ratio.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 10 - Svar på spørsmål fra FTV.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 10 - Svar på spørsmål fra FTV.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 10 - Svar på spørsmål fra FTV.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 2 - Tilstandsanalyse Cowi 17.09.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 2 - Tilstandsanalyse Cowi 17.09.17.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 2 - Tilstandsanalyse Cowi 17.09.17.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sykehusbygg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sykehusbygg.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 3 - Tilstandsrapport Sykehusbygg.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 4 - Systemoppbygging strømforsyning.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 4 - Systemoppbygging strømforsyning.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 4 - Systemoppbygging strømforsyning.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 5 - Innspill fra operasjonspersonale og smittevernsykepleier.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 5 - Innspill fra operasjonspersonale og smittevernsykepleier.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 5 - Innspill fra operasjonspersonale og smittevernsykepleier.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 6 - ROS-analyser.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 6 - ROS-analyser.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 6 - ROS-analyser.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 7 - Notat heimhenting av gjestepasienter ortopedi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 7 - Notat heimhenting av gjestepasienter ortopedi.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 7 - Notat heimhenting av gjestepasienter ortopedi.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - a Protokoll foretakstilltisvalgtsmøte 13.09.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - a Protokoll foretakstilltisvalgtsmøte 13.09.17.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - a Protokoll foretakstilltisvalgtsmøte 13.09.17.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - b Protokolltilførsel renovering opr.Mo i Rana 13.9.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - b Protokolltilførsel renovering opr.Mo i Rana 13.9.17.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - b Protokolltilførsel renovering opr.Mo i Rana 13.9.17.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - c Protokolltilførsel fra Samfunnsviterne etter drøftingsmøte 13.9.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - c Protokolltilførsel fra Samfunnsviterne etter drøftingsmøte 13.9.17.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - c Protokolltilførsel fra Samfunnsviterne etter drøftingsmøte 13.9.17.pdf
20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - d Innspill til protokoll YLF 13.09.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - d Innspill til protokoll YLF 13.09.17.pdf20170925 Styresak 97 Vedlegg 9 - d Innspill til protokoll YLF 13.09.17.pdf
20170925 Styresak 97 vedlegg 8 - Protokoll drøftingsmøte lokale tillitsvalgte Mo i Rana 12.09.17.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 97 vedlegg 8 - Protokoll drøftingsmøte lokale tillitsvalgte Mo i Rana 12.09.17.pdf20170925 Styresak 97 vedlegg 8 - Protokoll drøftingsmøte lokale tillitsvalgte Mo i Rana 12.09.17.pdf
20170925 Styresak 98 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 98 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170925 Styresak 98 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20170925 Styresak 99 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170925/20170925 Styresak 99 Møteplan 2017.pdf20170925 Styresak 99 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.