Styremøte 26. april 2016

Styremøte, 26.04.2016

 

Når og hvor

Dato
26.04.2016 
Klokkeslett
10:00-
Sted
Mo i Rana
 

20160426 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Presseprotokoll.pdf20160426 Presseprotokoll.pdfpdf110262
20160426 Styresak 27 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 27 Godkjenning av saksliste.pdf20160426 Styresak 27 Godkjenning av saksliste.pdfpdf99137
20160426 Styresak 28 Styreprotokoll 39.03.16.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 28 Styreprotokoll 39.03.16.pdf20160426 Styresak 28 Styreprotokoll 39.03.16.pdfpdf118022
20160426 Styresak 29 Virksomhetsrapport pr mars 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 29 Virksomhetsrapport pr mars 2016.pdf20160426 Styresak 29 Virksomhetsrapport pr mars 2016.pdfpdf653864
20160426 Styresak 30 Valg av representanter til brukerutvalg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 30 Valg av representanter til brukerutvalg.pdf20160426 Styresak 30 Valg av representanter til brukerutvalg.pdfpdf160706
20160426 Styresak 30 Vedlegg 1 Protokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 30 Vedlegg 1 Protokoll.pdf20160426 Styresak 30 Vedlegg 1 Protokoll.pdfpdf400011
20160426 Styresak 31 Vedlegg 3 Høringsinnspill.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 31 Vedlegg 3 Høringsinnspill.pdf20160426 Styresak 31 Vedlegg 3 Høringsinnspill.pdfpdf142053
20160426 Styresak 31 Vedlegg 4 Høringssvar fra brukerutvalget.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 31 Vedlegg 4 Høringssvar fra brukerutvalget.pdf20160426 Styresak 31 Vedlegg 4 Høringssvar fra brukerutvalget.pdfpdf95989
20160426 Styresak 31Høring Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 31Høring Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).pdf20160426 Styresak 31Høring Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).pdfpdf124545
20160426 Styresak 31Vedlegg 1 Høringsbrev.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 31Vedlegg 1 Høringsbrev.pdf20160426 Styresak 31Vedlegg 1 Høringsbrev.pdfpdf188905
20160426 Styresak 32 Ny organisering av fødetilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 32 Ny organisering av fødetilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen.pdf20160426 Styresak 32 Ny organisering av fødetilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen.pdfpdf112799
20160426 Styresak 33 Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 33 Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset.pdf20160426 Styresak 33 Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset.pdfpdf848753
20160426 Styresak 33 Samtlige vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 33 Samtlige vedlegg.pdf20160426 Styresak 33 Samtlige vedlegg.pdfpdf20716526
20160426 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdf20160426 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm. dir.pdfpdf96575
20160426 Styresak 35 Møteplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160426/20160426 Styresak 35 Møteplan.pdf20160426 Styresak 35 Møteplan.pdfpdf102228

Fant du det du lette etter?