Styremøte 26. februar 2013

Styremøte, 26.02.2013

 

Når og hvor

Dato
26.02.2013 
Klokkeslett
10:30-15:30 
Sted
Mosjøen - Fru Haugans Hotell
 

 

20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdf20130226 Styresak 09 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013.pdf
20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdf20130226 Styresak 13 Møteplan 2013.pdf
20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdf20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013.pdf
20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdf20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet.pdf
20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdf20130226 Styresak 08 Foreløpig årsresultat 2012.pdf
20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdf20130226 Styresak 07 Styreprotokoll 22. januar 2013.pdf
20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdf20130226 Styresak 06 Godkjenning av saksliste.pdf
20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdf20130226 Styresak 10 Resultat- og tiltaksrapport per 01.2013 Kvalitet vedlegg.pdf
20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Februar/20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdf20130226 Styresak 11 Oppdragsdokument 2013 vedlegg.pdf