Styremøte 26. november 2014

Styremøte, 26.11.2014

 

Når og hvor

Dato
26.11.2014 
Klokkeslett
10:30-15:30 
Sted
Brønnøysund - Thon Hotell
 

20141126 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Presseprotokoll.pdf20141126 Presseprotokoll.pdf
20141126 Styresak 93 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 93 Godkjenning av saksliste.pdf20141126 Styresak 93 Godkjenning av saksliste.pdf
20141126 Styresak 94 Styreprotokoll 29. oktober 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 94 Styreprotokoll 29. oktober 2014.pdf20141126 Styresak 94 Styreprotokoll 29. oktober 2014.pdf
20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi vedlegg.pdf20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi vedlegg.pdf
20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi.pdf20141126 Styresak 95 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Økonomi.pdf
20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet vedlegg.pdf
20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet.pdf20141126 Styresak 96 Resultat- og tiltaksrapport per 10.2014 Kvalitet.pdf
20141126 Styresak 97 Nye tilbud - psykisk helsevern Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 97 Nye tilbud - psykisk helsevern Helgelandssykehuset.pdf20141126 Styresak 97 Nye tilbud - psykisk helsevern Helgelandssykehuset.pdf
20141126 Styresak 98 Lønn administrerende direktør.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 98 Lønn administrerende direktør.pdf20141126 Styresak 98 Lønn administrerende direktør.pdf
20141126 Styresak 99 Møteplan 2014 og 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/November/20141126 Styresak 99 Møteplan 2014 og 2015.pdf20141126 Styresak 99 Møteplan 2014 og 2015.pdf