Styremøte 26. oktober 2011

Styremøte, 26.10.2011

 

Når og hvor

Dato
26.10.2011 
Klokkeslett
09:30-12:30
Sted
Tromsø - Radissons Blu Hotell
 

20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdf20111026 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdf
20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdf20111026 Styresak 63 Styreprotokoll 23. september 2011.pdf
20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdf20111026 Styresak 64 Resultat og tiltaksrapport per 09.2011.pdf
20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdf20111026 Styresak 65 Tertialrapport for 2. tertial 2011.pdf
20111026 Styresak 66 Status MR-investeringer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 66 Status MR-investeringer.pdf20111026 Styresak 66 Status MR-investeringer.pdf
20111026 Styresak 67 Orienteringssak - Ambulansebåttjeneste Nordre område.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 67 Orienteringssak - Ambulansebåttjeneste Nordre område.pdf20111026 Styresak 67 Orienteringssak - Ambulansebåttjeneste Nordre område.pdf
20111026 Styresak 68 Møteplan 2011 - 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Oktober/20111026 Styresak 68 Møteplan 2011 - 2012.pdf20111026 Styresak 68 Møteplan 2011 - 2012.pdf

Fant du det du lette etter?