Styremøte 27. april 2017

Styremøte, 27.04.2017

 

Når og hvor

Dato
27.04.2017 
Klokkeslett
09:00-12:00
Sted
Telefonmøte
 

20170427 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Presseprotokoll.pdf20170427 Presseprotokoll.pdf
20170427 Styresak 37 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 37 Saksliste.pdf20170427 Styresak 37 Saksliste.pdf
20170427 Styresak 38 Styreprotokoll 20170329.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 38 Styreprotokoll 20170329.pdf20170427 Styresak 38 Styreprotokoll 20170329.pdf
20170427 Styresak 39 Virksomhetsrapport mars 2017 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 39 Virksomhetsrapport mars 2017 Helgelandssykehuset HF.pdf20170427 Styresak 39 Virksomhetsrapport mars 2017 Helgelandssykehuset HF.pdf
20170427 Styresak 40 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mars 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 40 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mars 2017.pdf20170427 Styresak 40 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr mars 2017.pdf
20170427 Styresak 40 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mars 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 40 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mars 2017.pdf20170427 Styresak 40 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport mars 2017.pdf
20170427 Styresak 41 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 41 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3.pdf20170427 Styresak 41 Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3.pdf
20170427 Styresak 41 Vedlegg 1 Gevinstrealiseringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 41 Vedlegg 1 Gevinstrealiseringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf20170427 Styresak 41 Vedlegg 1 Gevinstrealiseringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf
20170427 Styresak 41 Vedlegg 2 Gjennomføringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 41 Vedlegg 2 Gjennomføringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf20170427 Styresak 41 Vedlegg 2 Gjennomføringsplan - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf
20170427 Styresak 41 Vedlegg 3 Investeringskostnader - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 41 Vedlegg 3 Investeringskostnader - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf20170427 Styresak 41 Vedlegg 3 Investeringskostnader - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf
20170427 Styresak 41 Vedlegg 4 Mandat for gjennomføringsfasen - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 41 Vedlegg 4 Mandat for gjennomføringsfasen - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf20170427 Styresak 41 Vedlegg 4 Mandat for gjennomføringsfasen - Elektronisk medikasjon og kurve fase 3.pdf
20170427 Styresak 42 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 42 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170427 Styresak 42 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20170427 Styresak 43 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170427/20170427 Styresak 43 Møteplan 2017.pdf20170427 Styresak 43 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.