Styremøte 27. mai 2014

Styremøte, 27.05.2014

 

Når og hvor

Dato
27.05.2014 
Klokkeslett
09:30-14:00

20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdf20140527 Styresak 41 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34195
20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdf20140527 Styresak 42 Styreprotokoll 30. april 2014.pdfpdf129055
20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdf20140527 Styresak 43 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Økonomi.pdfpdf713340
20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdf20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet vedlegg.pdfpdf1051197
20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdf20140527 Styresak 44 Resultat- og tiltaksrapport per 04.2014 Kvalitet.pdfpdf122787
20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdf20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014 vedlegg.pdfpdf702792
20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014.pdf20140527 Styresak 45 Tertialrapport 1. tertial 2014.pdfpdf77722
20140527 Styresak 46 Årsplan for styret i Helgelandssykehuset 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 46 Årsplan for styret i Helgelandssykehuset 2014.pdf20140527 Styresak 46 Årsplan for styret i Helgelandssykehuset 2014.pdfpdf140399
20140527 Styresak 47 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/Mai/20140527 Styresak 47 Møteplan 2014.pdf20140527 Styresak 47 Møteplan 2014.pdfpdf44898

Fant du det du lette etter?