Styremøte 28. mai 2013

Styremøte, 28.05.2013

 

Når og hvor

Dato
28.05.2013 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Sandnessjøen - Rica Hotell
 

20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdf20130528 Styresak 34 Godkjenning av saksliste.pdf
20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdf20130528 Styresak 35 Styreprotokoll 22.april 2013.pdf
20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdf20130528 Styresak 36 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Økonomi.pdf
20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdf20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet vedlegg.pdf
20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdf20130528 Styresak 37 Resultat og tiltaksrapport per 04.2013 - Kvalitet.pdf
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 1.pdf
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013 vedlegg 2.pdf
20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdf20130528 Styresak 38 Tertialraport 1. tertial 2013.pdf
20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdf20130528 Styresak 39 Innspill til plan og budsjettarbeid 2014-2021.pdf
20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdf20130528 Styresak 40 Utredning av framtidlig somatisk sykehusstruktur.pdf
20130528 Styresak 41 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Styresak 41 Møteplan 2013.pdf20130528 Styresak 41 Møteplan 2013.pdf
20130528 Vedlegg - Drøftingsprotokoll tillitsvalgte.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Vedlegg - Drøftingsprotokoll tillitsvalgte.pdf20130528 Vedlegg - Drøftingsprotokoll tillitsvalgte.pdf
20130528 Vedlegg - Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/Mai/20130528 Vedlegg - Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf20130528 Vedlegg - Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf

Fant du det du lette etter?