Styremøte 29. mars 2017

Styremøte, 29.03.2017

 

Styreseminar kl. 08.30 - 10.00

Styremøte 10.00 - 11.30

Når og hvor

Dato
29.03.2017 
Klokkeslett
08:30-11:30
Sted
Radisson Blu, Bodø
 

20170329 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Presseprotokoll.pdf20170329 Presseprotokoll.pdfpdf102074
20170329 Styresak 28 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 28 Saksliste.pdf20170329 Styresak 28 Saksliste.pdfpdf82592
20170329 Styresak 29 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF av 06.03.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 29 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF av 06.03.2017.pdf20170329 Styresak 29 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF av 06.03.2017.pdfpdf131879
20170329 Styresak 30 Vedlegg 1 Årsregnskap 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 30 Vedlegg 1 Årsregnskap 2016.pdf20170329 Styresak 30 Vedlegg 1 Årsregnskap 2016.pdfpdf335839
20170329 Styresak 30 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 30 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2016.pdf20170329 Styresak 30 Vedlegg 2 Styrets årsberetning 2016.pdfpdf143517
20170329 Styresak 30 Årsregnskap 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 30 Årsregnskap 2016.pdf20170329 Styresak 30 Årsregnskap 2016.pdfpdf60761
20170329 Styresak 31 Virksomhetsrapport februar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 31 Virksomhetsrapport februar 2017.pdf20170329 Styresak 31 Virksomhetsrapport februar 2017.pdfpdf722241
20170329 Styresak 32 Innspill til plan 2018-2021 inkludert rullering av investeringsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 32 Innspill til plan 2018-2021 inkludert rullering av investeringsplan.pdf20170329 Styresak 32 Innspill til plan 2018-2021 inkludert rullering av investeringsplan.pdfpdf265836
20170329 Styresak 32 Vedlegg 1 Budsjettbrev 1 Helse nord 2018-2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 32 Vedlegg 1 Budsjettbrev 1 Helse nord 2018-2021.pdf20170329 Styresak 32 Vedlegg 1 Budsjettbrev 1 Helse nord 2018-2021.pdfpdf286369
20170329 Styresak 33 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr februar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 33 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr februar 2017.pdf20170329 Styresak 33 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr februar 2017.pdfpdf82749
20170329 Styresak 33 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport februar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 33 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport februar 2017.pdf20170329 Styresak 33 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport februar 2017.pdfpdf365904
20170329 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170329 Styresak 34 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfpdf86715
20170329 Styresak 35 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170329-30/20170329 Styresak 35 Møteplan 2017.pdf20170329 Styresak 35 Møteplan 2017.pdfpdf89320

Fant du det du lette etter?