Styremøte 3. oktober 2016

Styremøte, 03.10.2016

 

Når og hvor

Dato
03.10.2016 
Klokkeslett
10:15-15:30
Sted
Mosjøen, Fru Haugans hotell
 

20161003 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Presseprotokoll.pdf20161003 Presseprotokoll.pdfpdf105788
20161003 Styresak 67 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 67 Saksliste.pdf20161003 Styresak 67 Saksliste.pdfpdf240936
20161003 Styresak 68 Styreprotokoll med protokolltilførsler.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 68 Styreprotokoll med protokolltilførsler.pdf20161003 Styresak 68 Styreprotokoll med protokolltilførsler.pdfpdf148122
20161003 Styresak 69 Virksomhetsrapport august 2016 Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 69 Virksomhetsrapport august 2016 Helgelandssykehuset.pdf20161003 Styresak 69 Virksomhetsrapport august 2016 Helgelandssykehuset.pdfpdf1801891
20161003 Styresak 70 Tertialrapport 2 tertial 2016 Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 70 Tertialrapport 2 tertial 2016 Helgelandssykehuset.pdf20161003 Styresak 70 Tertialrapport 2 tertial 2016 Helgelandssykehuset.pdfpdf81106
20161003 Styresak 70 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 70 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 2016.pdf20161003 Styresak 70 Vedlegg 1 Tertialrapport HSYK 2016.pdfpdf294065
20161003 Styresak 70 Vedlegg 2 Protokoll drøftingsmøte 2 tertialrapport 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 70 Vedlegg 2 Protokoll drøftingsmøte 2 tertialrapport 2016.pdf20161003 Styresak 70 Vedlegg 2 Protokoll drøftingsmøte 2 tertialrapport 2016.pdfpdf283106
20161003 Styresak 71 Budsjettpremisser og bærekraft 2017 Høst.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 71 Budsjettpremisser og bærekraft 2017 Høst.pdf20161003 Styresak 71 Budsjettpremisser og bærekraft 2017 Høst.pdfpdf1163056
20161003 Styresak 72 Regional smittevernplan og tbc-kontrollprogram 2016 - 2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 72 Regional smittevernplan og tbc-kontrollprogram 2016 - 2020.pdf20161003 Styresak 72 Regional smittevernplan og tbc-kontrollprogram 2016 - 2020.pdfpdf266966
20161003 Styresak 72 Vedlegg 1 Utkast til Regional Smittevernplan RHF 2016 - 2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 72 Vedlegg 1 Utkast til Regional Smittevernplan RHF 2016 - 2020.pdf20161003 Styresak 72 Vedlegg 1 Utkast til Regional Smittevernplan RHF 2016 - 2020.pdfpdf2664673
20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdf20161003 Styresak 72 Vedlegg 2 Utkast til Tbc-kontrollprogram RHF 2016 - 2020.pdfpdf1624627
20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdf20161003 Styresak 73 Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer.pdfpdf258600
20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdf20161003 Styresak 74 Tilsyn og eksterne revisjoner 2 tertial 2016.pdfpdf273077
20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 1 Nemko_Revisjonsrapport_alle avvik lukket.pdfpdf234532
20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 2 Statens strålevern_SSJ_fremdriftsplan.pdfpdf233373
20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 3 Statens strålevern_SSJ_avslutning av tilsynssak.pdfpdf30987
20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 4 Branntilsyn_Rana kommune_tilfredstillende tilbakemelding.pdfpdf296198
20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 5 DSB_fremdriftsplan fra HSYK.pdfpdf138826
20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 6 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MIR.pdfpdf140363
20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 7 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_MSJ.pdfpdf147697
20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdf20161003 Styresak 74 Vedlegg 8 Statens legemiddelverk_Revisjonsrapport_SSJ.pdfpdf148150
20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdf20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund - videre fremdrift.pdfpdf685069
20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdf20161003 Styresak 75 DMS i Brønnøysund, videre framdrift.pdfpdf280105
20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdf20161003 Styresak 76 Styresak HN 104-2016og105-2016 HSYK2025 kriterier for valg av lok. og tomt- utredning av alt.pdfpdf374700
20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 1 104-2016 HSYK 2025 idefase - kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfpdf778421
20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdf20161003 Styresak 76 Styresak Vedlegg 2 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer.pdfpdf1849126
20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdf20161003 Styresak 76 Vedlegg 3 Presseprotokoll styremøte Helse Nord 20160922.pdfpdf251474
20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdf20161003 Styresak 77 Helgelandssykehuset 2025, månedsrapport august 2016.pdfpdf211191
20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdf20161003 Styresak 77 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport august 2016.pdfpdf824265
20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdf20161003 Styresak 78 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfpdf206249
20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20161003/20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdf20161003 Styresak 79 Møteplan 2016.pdfpdf219898

Fant du det du lette etter?