Styremøte 30. august 2017

Styremøte, 30.08.2017

 

Når og hvor

Dato
30.08.2017 
Klokkeslett
10:30-15:30
Sted
Sandnessjøen, Scandic syv søstre
 

20170830 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Presseprotokoll.pdf20170830 Presseprotokoll.pdf
20170830 Styresak 80 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 80 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf20170830 Styresak 80 Saksliste styremøte Helgelandssykehuset HF.pdf
20170830 Styresak 81 Styreprotokoll 20170622.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 81 Styreprotokoll 20170622.pdf20170830 Styresak 81 Styreprotokoll 20170622.pdf
20170830 Styresak 82 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 82 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdf20170830 Styresak 82 Vedlegg 1 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdf
20170830 Styresak 82 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport 201707.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 82 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport 201707.pdf20170830 Styresak 82 Vedlegg 2 Virksomhetsrapport 201707.pdf
20170830 Styresak 82 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 82 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdf20170830 Styresak 82 Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF juli 2017.pdf
20170830 Styresak 83 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdf20170830 Styresak 83 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr juni 2017.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni 2017.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni 2017.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2 Rapport_Helgelandssykehuset - oppfølging av kontraktsmøte 08.06.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2 Rapport_Helgelandssykehuset - oppfølging av kontraktsmøte 08.06.2017.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2 Rapport_Helgelandssykehuset - oppfølging av kontraktsmøte 08.06.2017.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.1 - Rapport 230617 Fremdriftsplan 17 08 09 Idefase Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.1 - Rapport 230617 Fremdriftsplan 17 08 09 Idefase Helgelandssykehuset.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.1 - Rapport 230617 Fremdriftsplan 17 08 09 Idefase Helgelandssykehuset.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.2 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 1.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.2 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 1.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.2 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 1.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.3 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.3 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 2.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.3 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 2.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.4 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3a.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.4 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3a.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.4 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3a.pdf
20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.5 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3b.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.5 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3b.pdf20170830 Styresak 83 Vedlegg 2.5 - Rapport 230617 Budsjett alternativ 3b.pdf
20170830 Styresak 84 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 84 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana.pdf20170830 Styresak 84 Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana.pdf
20170830 Styresak 84 Vedlegg 1 Innspill fra hygienesykepleier.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 84 Vedlegg 1 Innspill fra hygienesykepleier.pdf20170830 Styresak 84 Vedlegg 1 Innspill fra hygienesykepleier.pdf
20170830 Styresak 84 Vedlegg 2 Systemoppbygging strømforsyning_sg.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 84 Vedlegg 2 Systemoppbygging strømforsyning_sg.pdf20170830 Styresak 84 Vedlegg 2 Systemoppbygging strømforsyning_sg.pdf
20170830 Styresak 85 Inhospital rehabilitering etter 2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 85 Inhospital rehabilitering etter 2015.pdf20170830 Styresak 85 Inhospital rehabilitering etter 2015.pdf
20170830 Styresak 85 Vedlegg 1 Figur DRG-vekting rehabilitering.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 85 Vedlegg 1 Figur DRG-vekting rehabilitering.pdf20170830 Styresak 85 Vedlegg 1 Figur DRG-vekting rehabilitering.pdf
20170830 Styresak 85 Vedlegg 2 Rapport fra internrevisjon ved Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 85 Vedlegg 2 Rapport fra internrevisjon ved Helgelandssykehuset HF.pdf20170830 Styresak 85 Vedlegg 2 Rapport fra internrevisjon ved Helgelandssykehuset HF.pdf
20170830 Styresak 86 Antibiotikastyring.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 86 Antibiotikastyring.pdf20170830 Styresak 86 Antibiotikastyring.pdf
20170830 Styresak 86 Vedlegg 1 Pest eller kolera antibiotika rapport 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 86 Vedlegg 1 Pest eller kolera antibiotika rapport 2017.pdf20170830 Styresak 86 Vedlegg 1 Pest eller kolera antibiotika rapport 2017.pdf
20170830 Styresak 87 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 87 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170830 Styresak 87 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20170830 Styresak 87 Vedlegg 1 Brev fra Rødøy kommune til Helse- og omsorgsdep. av 27.07.2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 87 Vedlegg 1 Brev fra Rødøy kommune til Helse- og omsorgsdep. av 27.07.2017.pdf20170830 Styresak 87 Vedlegg 1 Brev fra Rødøy kommune til Helse- og omsorgsdep. av 27.07.2017.pdf
20170830 Styresak 88 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170830/20170830 Styresak 88 Møteplan 2017.pdf20170830 Styresak 88 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?