Styremøte 30. januar 2017

Styremøte, 30.01.2017

 

Når og hvor

Dato
30.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
  

20160130 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20160130 Presseprotokoll.pdf20160130 Presseprotokoll.pdf
20170130 Styresak 01 - 2017 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 01 - 2017 Saksliste.pdf20170130 Styresak 01 - 2017 Saksliste.pdf
20170130 Styresak 02 - 2017 Styreprotokoll styremøte 13.12.2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 02 - 2017 Styreprotokoll styremøte 13.12.2016.pdf20170130 Styresak 02 - 2017 Styreprotokoll styremøte 13.12.2016.pdf
20170130 Styresak 03 - 2017 Foreløpig årsresultat Helgelandssykehuset 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 03 - 2017 Foreløpig årsresultat Helgelandssykehuset 2016.pdf20170130 Styresak 03 - 2017 Foreløpig årsresultat Helgelandssykehuset 2016.pdf
20170130 Styresak 04 - 2017 Virksomhetsrapport januar 2017 - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 04 - 2017 Virksomhetsrapport januar 2017 - Helgelandssykehuset.pdf20170130 Styresak 04 - 2017 Virksomhetsrapport januar 2017 - Helgelandssykehuset.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Tilsyn og eksterne revisjoner 3 tertial 2016_v02.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Tilsyn og eksterne revisjoner 3 tertial 2016_v02.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Tilsyn og eksterne revisjoner 3 tertial 2016_v02.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 1 DSB_Forhåndsvarsel om tvangsmulkt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 1 DSB_Forhåndsvarsel om tvangsmulkt.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 1 DSB_Forhåndsvarsel om tvangsmulkt.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 10 Fylkesmannen - Sepsisbehandling.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 10 Fylkesmannen - Sepsisbehandling.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 10 Fylkesmannen - Sepsisbehandling.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 2 Riksrevisjonen Bierverv spørsmål brev.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 2 Riksrevisjonen Bierverv spørsmål brev.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 2 Riksrevisjonen Bierverv spørsmål brev.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 3 Riksrevisjonen Bierverv Vedlegg spørsmål.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 3 Riksrevisjonen Bierverv Vedlegg spørsmål.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 3 Riksrevisjonen Bierverv Vedlegg spørsmål.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 4 Riksrevisjonen Bierverv svarbrev.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 4 Riksrevisjonen Bierverv svarbrev.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 4 Riksrevisjonen Bierverv svarbrev.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 5 Helse Nord - Risikostyring.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 5 Helse Nord - Risikostyring.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 5 Helse Nord - Risikostyring.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 6 Riksrevisjonen - henvisningspraksis.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 6 Riksrevisjonen - henvisningspraksis.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 6 Riksrevisjonen - henvisningspraksis.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 7 Datatilsynet - brevkontroll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 7 Datatilsynet - brevkontroll.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 7 Datatilsynet - brevkontroll.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 8 Datatilsynet - svarbrev brevkontroll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 8 Datatilsynet - svarbrev brevkontroll.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 8 Datatilsynet - svarbrev brevkontroll.pdf
20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 9 Kontrollkommisjonen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 9 Kontrollkommisjonen.pdf20170130 Styresak 05 - 2017 Vedlegg 9 Kontrollkommisjonen.pdf
20170130 Styresak 06 - 2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr des 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 06 - 2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr des 2016.pdf20170130 Styresak 06 - 2017 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr des 2016.pdf
20170130 Styresak 06 - 2017 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2016 (003).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 06 - 2017 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2016 (003).pdf20170130 Styresak 06 - 2017 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport desember 2016 (003).pdf
20170130 Styresak 07 - 2017 Hjerteinfarktbehandling i Helse Nord - høringssvar til Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 07 - 2017 Hjerteinfarktbehandling i Helse Nord - høringssvar til Helse Nord.pdf20170130 Styresak 07 - 2017 Hjerteinfarktbehandling i Helse Nord - høringssvar til Helse Nord.pdf
20170130 Styresak 07 - 2017 Vedlegg 1 Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 07 - 2017 Vedlegg 1 Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdf20170130 Styresak 07 - 2017 Vedlegg 1 Høringssvar hjerteinfarkt og PCI - Helgelandssykehuset.pdf
20170130 Styresak 09 - 2017 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 09 - 2017 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170130 Styresak 09 - 2017 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 1 Brev fra Vefsn kommune - HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - PROSESSEN FRAMOVER.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 1 Brev fra Vefsn kommune - HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - PROSESSEN FRAMOVER.pdf20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 1 Brev fra Vefsn kommune - HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - PROSESSEN FRAMOVER.pdf
20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 2 Helseekspressen - Tildeling permanent anskaffelse.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 2 Helseekspressen - Tildeling permanent anskaffelse.pdf20170130 Styresak 09 - 2017 Vedlegg 2 Helseekspressen - Tildeling permanent anskaffelse.pdf
20170130 Styresak 10 - 2017 Vedlegg 1 for styremøter i Helgelandssykehuset HF 2017 v 0.2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 10 - 2017 Vedlegg 1 for styremøter i Helgelandssykehuset HF 2017 v 0.2.pdf20170130 Styresak 10 - 2017 Vedlegg 1 for styremøter i Helgelandssykehuset HF 2017 v 0.2.pdf
20170130 Styresak 10 Årshjul styremøter 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 10 Årshjul styremøter 2017.pdf20170130 Styresak 10 Årshjul styremøter 2017.pdf
20170130 Styresak 11 - 2017 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170130/20170130 Styresak 11 - 2017 Møteplan 2017.pdf20170130 Styresak 11 - 2017 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.