Styremøte 30. oktober 2013

Styremøte, 30.10.2013

 

Når og hvor

Dato
30.10.2013 
Klokkeslett
10:00-12:00
Sted
Tromsø - Raddison Blu
 

20131030 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdf20131030 Styresak 79 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28495
20131030 Styresak 80 Styreprotokoll 3. oktober 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 80 Styreprotokoll 3. oktober 2013.pdf20131030 Styresak 80 Styreprotokoll 3. oktober 2013.pdfpdf46439
20131030 Styresak 82 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2013 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 82 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2013 Kvalitet.pdf20131030 Styresak 82 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2013 Kvalitet.pdfpdf559074
20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 2.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 2.pdf20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 2.pdfpdf974617
20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 3.pdf20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013 Vedlegg 3.pdfpdf555924
20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013.pdf20131030 Styresak 83 Eksterne tilsyn og revisjoner 2013.pdfpdf116080
20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7a.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7a.pdf20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7a.pdfpdf20004
20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7b.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7b.pdf20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg 7b.pdfpdf23036
20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg drøftningsprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg drøftningsprotokoll.pdf20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014 Vedlegg drøftningsprotokoll.pdfpdf58790
20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014.pdf20131030 Styresak 84 Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014.pdfpdf284966
20131030 Styresak 85 Møteplan 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2013/30. oktober/20131030 Styresak 85 Møteplan 2013.pdf20131030 Styresak 85 Møteplan 2013.pdfpdf44620

Fant du det du lette etter?