Styremøte 31. august 2016

Styremøte, 31.08.2016

 

Styreseminar 09.00 - 10.30
Ordfører Bård Anders Langø
LAR-tilbudet i Helgelandssykehuset v/Morten Forslund

10.30-15.00 Styremøte
15.00 - 15.30 Pressekonferanse

Når og hvor

Dato
31.08.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sandnessjøen
 

20160831 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Presseprotokoll.pdf20160831 Presseprotokoll.pdf
20160831 Styresak 56 Styreprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 56 Styreprotokoll.pdf20160831 Styresak 56 Styreprotokoll.pdf
20160831 Styresak 57 Virksomhetsrapport juli 2016-korr.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 57 Virksomhetsrapport juli 2016-korr.pdf20160831 Styresak 57 Virksomhetsrapport juli 2016-korr.pdf
20160831 Styresak 58 Valg av ansatterepresentanter for perioden 2016 - 2018.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 58 Valg av ansatterepresentanter for perioden 2016 - 2018.pdf20160831 Styresak 58 Valg av ansatterepresentanter for perioden 2016 - 2018.pdf
20160831 Styresak 58 Valgprotokoll 2016 - 2018 .pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 58 Valgprotokoll 2016 - 2018 .pdf20160831 Styresak 58 Valgprotokoll 2016 - 2018 .pdf
20160831 Styresak 59 Pasientundersøkelsen2015.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Pasientundersøkelsen2015.pdf20160831 Styresak 59 Pasientundersøkelsen2015.pdf
20160831 Styresak 59 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset HF.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset HF.PDF20160831 Styresak 59 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset HF.PDF
20160831 Styresak 59 Vedlegg 2 PasOpp Mo i Rana.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 2 PasOpp Mo i Rana.pdf20160831 Styresak 59 Vedlegg 2 PasOpp Mo i Rana.pdf
20160831 Styresak 59 Vedlegg 3 Mosjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 3 Mosjøen.pdf20160831 Styresak 59 Vedlegg 3 Mosjøen.pdf
20160831 Styresak 59 Vedlegg 4 Sandnessjøen.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 4 Sandnessjøen.pdf20160831 Styresak 59 Vedlegg 4 Sandnessjøen.pdf
20160831 Styresak 59 Vedlegg 5 Helse Nord RHF.PDFhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 5 Helse Nord RHF.PDF20160831 Styresak 59 Vedlegg 5 Helse Nord RHF.PDF
20160831 Styresak 59 Vedlegg 6 Nasjonalt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 59 Vedlegg 6 Nasjonalt.pdf20160831 Styresak 59 Vedlegg 6 Nasjonalt.pdf
20160831 Styresak 60 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport juli 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 60 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport juli 2016.pdf20160831 Styresak 60 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 mnd rapport juli 2016.pdf
20160831 Styresak 60 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni-juli 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 60 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni-juli 2016.pdf20160831 Styresak 60 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport juni-juli 2016.pdf
20160831 Styresak 61 Kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 61 Kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf20160831 Styresak 61 Kriterier for valg av lokalisering og tomt.pdf
20160831 Styresak 61 Vedlegg 1 Høringsnotat.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 61 Vedlegg 1 Høringsnotat.pdf20160831 Styresak 61 Vedlegg 1 Høringsnotat.pdf
20160831 Styresak 61 Vedlegg 2 Sammenstilling høringsuttalelser.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 61 Vedlegg 2 Sammenstilling høringsuttalelser.pdf20160831 Styresak 61 Vedlegg 2 Sammenstilling høringsuttalelser.pdf
20160831 Styresak 62 Helgelandssykehuset 2025 Alternativer som utredes videre.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 62 Helgelandssykehuset 2025 Alternativer som utredes videre.pdf20160831 Styresak 62 Helgelandssykehuset 2025 Alternativer som utredes videre.pdf
20160831 Styresak 62 Vedlegg 1 SG19 16 Status simulering og alternativsøk.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 62 Vedlegg 1 SG19 16 Status simulering og alternativsøk.pdf20160831 Styresak 62 Vedlegg 1 SG19 16 Status simulering og alternativsøk.pdf
20160831 Styresak 62 Vedlegg 2 Simulering alt 2b-2 2b-3 og 3.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 62 Vedlegg 2 Simulering alt 2b-2 2b-3 og 3.pdf20160831 Styresak 62 Vedlegg 2 Simulering alt 2b-2 2b-3 og 3.pdf
20160831 Styresak 63 Muntlig informasjon fra adm dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 63 Muntlig informasjon fra adm dir.pdf20160831 Styresak 63 Muntlig informasjon fra adm dir.pdf
20160831 Styresak 64 Møteplan 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 64 Møteplan 2016.pdf20160831 Styresak 64 Møteplan 2016.pdf
20160831 Styresak 65 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2016/20160831/20160831 Styresak 65 Møteplan 2017.pdf20160831 Styresak 65 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?