Styremøte 31. oktober 2012

Styremøte, 31.10.2012

 

Når og hvor

Dato
31.10.2012 
Klokkeslett
10:00-13:00
Sted
Tromsø - Radisson Blu Hotell
 

20121031 Styresak 71 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 71 Godkjenning av saksliste.pdf20121031 Styresak 71 Godkjenning av saksliste.pdf
20121031 Styresak 72 Styreprotokoll 4. oktober 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 72 Styreprotokoll 4. oktober 2012.pdf20121031 Styresak 72 Styreprotokoll 4. oktober 2012.pdf
20121031 Styresak 73 Resultat og tiltaksrapport per 09.2012 - Økonomi.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 73 Resultat og tiltaksrapport per 09.2012 - Økonomi.pdf20121031 Styresak 73 Resultat og tiltaksrapport per 09.2012 - Økonomi.pdf
20121031 Styresak 74 Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 74 Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016.pdf20121031 Styresak 74 Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013-2016.pdf
20121031 Styresak 75 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2012 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 75 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2012 Kvalitet.pdf20121031 Styresak 75 Resultat- og tiltaksrapport per 09.2012 Kvalitet.pdf
20121031 Styresak 76 Oppfølging av styresak 61.2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 76 Oppfølging av styresak 61.2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdf20121031 Styresak 76 Oppfølging av styresak 61.2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08.2012 Kvalitet.pdf
20121031 Styresak 77 Innfasing ny inntektsfordelingsmodell.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 77 Innfasing ny inntektsfordelingsmodell.pdf20121031 Styresak 77 Innfasing ny inntektsfordelingsmodell.pdf
20121031 Styresak 78 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/31. oktober/20121031 Styresak 78 Møteplan 2012.pdf20121031 Styresak 78 Møteplan 2012.pdf

Fant du det du lette etter?