Styremøte 4. februar 2014

Styremøte, 04.02.2014

 

Når og hvor

Dato
04.02.2014 
Klokkeslett
10:00-12:00 
Sted
Telefon
 

20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdf20140204 Styresak 05 Møteplan 2014.pdf
20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdf20140204 Styresak 04 Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord.pdf
20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdf20140204 Styresak 03 Orienteringssaker.pdf
20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdf20140204 Styresak 02 Styreprotokoll 12.-13. desember 2013.pdf
20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2014/4. feburar/20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf20140204 Styresak 01 Godkjenning av saksliste.pdf