Styremøte 4. oktober 2010

Styremøte, 04.10.2010

 

Når og hvor

Dato
04.10.2010 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Telefon
 

20101004 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Oktober/20101004 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdf20101004 Styresak 62 Godkjenning av saksliste.pdfpdf34462
20101004 Styresak 63 Styreprotokoll 24.august 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Oktober/20101004 Styresak 63 Styreprotokoll 24.august 2010.pdf20101004 Styresak 63 Styreprotokoll 24.august 2010.pdfpdf45194
20101004 Styresak 64 Tertialrapport per 2. tertial 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Oktober/20101004 Styresak 64 Tertialrapport per 2. tertial 2010.pdf20101004 Styresak 64 Tertialrapport per 2. tertial 2010.pdfpdf1317679
20101004 Styresak 65 Budsjettpremisser 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Oktober/20101004 Styresak 65 Budsjettpremisser 2011.pdf20101004 Styresak 65 Budsjettpremisser 2011.pdfpdf1442011
20101004 Styresak 67 Møteplan 2010.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2010/Oktober/20101004 Styresak 67 Møteplan 2010.pdf20101004 Styresak 67 Møteplan 2010.pdfpdf36092

Fant du det du lette etter?