Styremøte 4. oktober 2012

Styremøte, 04.10.2012

 

Når og hvor

Dato
04.10.2012 
Klokkeslett
09:00-10:00

20121004 Presseprotokoll styremøte 04.10.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/4. oktober/20121004 Presseprotokoll styremøte 04.10.pdf20121004 Presseprotokoll styremøte 04.10.pdfpdf29254
20121004 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/4. oktober/20121004 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdf20121004 Styresak 67 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28001
20121004 Styresak 68 Styreprotokoll 25. september 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/4. oktober/20121004 Styresak 68 Styreprotokoll 25. september 2012.pdf20121004 Styresak 68 Styreprotokoll 25. september 2012.pdfpdf36201
20121004 Styresak 69 Tertialrapport per 2. tertial 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/4. oktober/20121004 Styresak 69 Tertialrapport per 2. tertial 2012.pdf20121004 Styresak 69 Tertialrapport per 2. tertial 2012.pdfpdf29386
20121004 Styresak 69 Vedlegg 1 tertialrapport.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2012/4. oktober/20121004 Styresak 69 Vedlegg 1 tertialrapport.pdf20121004 Styresak 69 Vedlegg 1 tertialrapport.pdfpdf352808

Fant du det du lette etter?