Styremøte 6. mars 2017

Styremøte, 06.03.2017

 

Når og hvor

Dato
06.03.2017 
Klokkeslett
11:00-15:30
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Møterom Auditoriet
 

20170306 Presseprotokoll.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Presseprotokoll.pdf20170306 Presseprotokoll.pdf
20170306 Styresak 13 Saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 13 Saksliste.pdf20170306 Styresak 13 Saksliste.pdf
20170306 Styresak 14 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170130.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 14 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170130.pdf20170306 Styresak 14 Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 20170130.pdf
20170306 Styresak 15 Foreløpig årsresultat 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 15 Foreløpig årsresultat 2016.pdf20170306 Styresak 15 Foreløpig årsresultat 2016.pdf
20170306 Styresak 16 Vedlegg 1 Årlig melding 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 16 Vedlegg 1 Årlig melding 2016.pdf20170306 Styresak 16 Vedlegg 1 Årlig melding 2016.pdf
20170306 Styresak 16 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll 15. februar 2017 Årlig melding 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 16 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll 15. februar 2017 Årlig melding 2016.pdf20170306 Styresak 16 Vedlegg 2 Drøftingsprotokoll 15. februar 2017 Årlig melding 2016.pdf
20170306 Styresak 16 Vedlegg 3 Oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 16 Vedlegg 3 Oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdf20170306 Styresak 16 Vedlegg 3 Oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdf
20170306 Styresak 16 Vedlegg 4 Vedlegg til oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 16 Vedlegg 4 Vedlegg til oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdf20170306 Styresak 16 Vedlegg 4 Vedlegg til oppfølgingsskjema Årlig melding 2016.pdf
20170306 Styresak 16 Årlig melding Helgelandssykehuset 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 16 Årlig melding Helgelandssykehuset 2016.pdf20170306 Styresak 16 Årlig melding Helgelandssykehuset 2016.pdf
20170306 Styresak 17 Vedlegg 1 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 17 Vedlegg 1 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdf20170306 Styresak 17 Vedlegg 1 Årlig Melding Brukerutvalget 2016.pdf
20170306 Styresak 17 Årlig melding Brukerutvalget 2016.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 17 Årlig melding Brukerutvalget 2016.pdf20170306 Styresak 17 Årlig melding Brukerutvalget 2016.pdf
20170306 Styresak 18 Virksomhetsrapport januar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 18 Virksomhetsrapport januar 2017.pdf20170306 Styresak 18 Virksomhetsrapport januar 2017.pdf
20170306 Styresak 19 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr januar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 19 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr januar 2017.pdf20170306 Styresak 19 Idefasen Helgelandssykehuset 2025 - rapport pr januar 2017.pdf
20170306 Styresak 19 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport januar 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 19 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport januar 2017.pdf20170306 Styresak 19 Vedlegg 1 Idefase Helgelandssykehuset - Månedsrapport januar 2017.pdf
20170306 Styresak 20 Oppdragsdokument 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 20 Oppdragsdokument 2017.pdf20170306 Styresak 20 Oppdragsdokument 2017.pdf
20170306 Styresak 20 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til HF-ene (003).pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 20 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til HF-ene (003).pdf20170306 Styresak 20 Vedlegg 1 Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til HF-ene (003).pdf
20170306 Styresak 21 Forskningsstrategi 2017 - 2021 Helgelandssykehuset HF.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 21 Forskningsstrategi 2017 - 2021 Helgelandssykehuset HF.pdf20170306 Styresak 21 Forskningsstrategi 2017 - 2021 Helgelandssykehuset HF.pdf
20170306 Styresak 21 Vedlegg 1 Forskningsstrategi 2017-2021.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 21 Vedlegg 1 Forskningsstrategi 2017-2021.pdf20170306 Styresak 21 Vedlegg 1 Forskningsstrategi 2017-2021.pdf
20170306 Styresak 22 Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team i Helgelandssykehuset.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 22 Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team i Helgelandssykehuset.pdf20170306 Styresak 22 Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team i Helgelandssykehuset.pdf
20170306 Styresak 22 Vedlegg 1 Vaktberedskap pysikisk helsevern.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 22 Vedlegg 1 Vaktberedskap pysikisk helsevern.pdf20170306 Styresak 22 Vedlegg 1 Vaktberedskap pysikisk helsevern.pdf
20170306 Styresak 22 Vedlegg 2 Rapport vedrørende Ambulant akutteam Helgeland.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 22 Vedlegg 2 Rapport vedrørende Ambulant akutteam Helgeland.pdf20170306 Styresak 22 Vedlegg 2 Rapport vedrørende Ambulant akutteam Helgeland.pdf
20170306 Styresak 23 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 23 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf20170306 Styresak 23 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf
20170306 Styresak 23 Vedlegg 1 Høringsbrev - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 23 Vedlegg 1 Høringsbrev - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf20170306 Styresak 23 Vedlegg 1 Høringsbrev - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.pdf
20170306 Styresak 24 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 24 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf20170306 Styresak 24 Muntlig informasjon fra adm.dir.pdf
20170306 Styresak 25 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 25 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2017.pdf20170306 Styresak 25 Vedlegg 1 Årshjul for styret i Helgelandssykehuset HF 2017.pdf
20170306 Styresak 25 Årshjul styremøter 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 25 Årshjul styremøter 2017.pdf20170306 Styresak 25 Årshjul styremøter 2017.pdf
20170306 Styresak 26 Møteplan 2017.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2017/20170306/20170306 Styresak 26 Møteplan 2017.pdf20170306 Styresak 26 Møteplan 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.