Styremøte 8.-9. desember 2011

Styremøte, 08.12.2011-09.12.2011

 

Når og hvor

Dato
08.12.2011-09.12.2011 
Klokkeslett
17:00-15:00
Sted
Mo i Rana - Meyergården Hotell
 

20111208-09 Styresak 78 Godkjenning av saksliste.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 78 Godkjenning av saksliste.pdf20111208-09 Styresak 78 Godkjenning av saksliste.pdfpdf28599
20111208-09 Styresak 79 Styreprotokoll 22. november 2011.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 79 Styreprotokoll 22. november 2011.pdf20111208-09 Styresak 79 Styreprotokoll 22. november 2011.pdfpdf35599
20111208-09 Styresak 80 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2011 Kvalitet.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 80 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2011 Kvalitet.pdf20111208-09 Styresak 80 Resultat- og tiltaksrapport per 11.2011 Kvalitet.pdfpdf339704
20111208-09 Styresak 81 Budsjettdokument 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 81 Budsjettdokument 2012.pdf20111208-09 Styresak 81 Budsjettdokument 2012.pdfpdf460974
20111208-09 Styresak 82 Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 82 Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdf20111208-09 Styresak 82 Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis.pdfpdf46658
20111208-09 Styresak 83 Midlertidig Oppdragsdokument 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 83 Midlertidig Oppdragsdokument 2012.pdf20111208-09 Styresak 83 Midlertidig Oppdragsdokument 2012.pdfpdf35951
20111208-09 Styresak 84 Helgelandssykehuset HF som pilot for Helse Nord RHF i innføring avISO14001- miljøstandaren.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 84 Helgelandssykehuset HF som pilot for Helse Nord RHF i innføring avISO14001- miljøstandaren.pdf20111208-09 Styresak 84 Helgelandssykehuset HF som pilot for Helse Nord RHF i innføring avISO14001- miljøstandaren.pdfpdf62719
20111208-09 Styresak 85 Møteplan 2012.pdfhttps://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker 2011/Desember/20111208-09 Styresak 85 Møteplan 2012.pdf20111208-09 Styresak 85 Møteplan 2012.pdfpdf30090

Fant du det du lette etter?