Styreseminar den 22. oktober 2019

 

Styreseminar om styrets punkter. I styresak 100-2018 vedtok styret at det skulle gjøres ytterligere vurderinger rundt en rekke punkter, som  fødetilbudet, psykisk helse og rus, DMS etc. I seminaret presenteres arbeidet og vurderingene som er gjort.

Fant du det du lette etter?