Sykelig overvekt, Mo i Rana

Gruppeopplæring, To ganger pr. halvår, Medisinsk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Lærings- og mestringskurset "endring av levevaner" er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Tilbudet setter fokus på ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt, og har til hensikt å motivere for endring av levevaner. Målgruppen er voksne personer med KMI > 40 kg/m2 med redusert livskvalitet, eller KMI 35 - 40 kg/m2 med alvorlige følgesykdommer (type II diabetes, hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og belastningssykdommer)

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
To ganger pr. halvår
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterom i underetasjen ved kantina
 
Arrangør
Medisinsk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og brukerrepresentanter

Innlegg fra
Lege, sykepleier, brukerrepresentant, psykolog, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Hanne Elin Pedersen
E-post:hanne-elin.pedersen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 53 52
 

 

Kursdatoer

Livsstilskurs for sykelig overvekt 18. februar + 4 gruppemøte

Program 18. februar 2020 (PDF)

Livsstilskurs for sykelig overvekt 31. mars + 4 gruppemøter AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN

Program 31. mars 2020  (PDF)

Livsstilskurs for sykelig overvekt 2. juni + 4 gruppemøter

Praktisk informasjon

Kurset varer i 1 dag. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

Brukerinnlegg

Medisinsk informasjon

Livsstilsendringer - motivasjon - hva må til?

Kosthold

Å komme igang med fysisk aktivitet


Program - se kursdatoer lenger opp på siden

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å last ned

Brosjyre Lærings- og mestringskurs for deg med sykelig overvekt (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

 E-læringsprogrammet "Lettere å leve" på Helsekompetanse

Samvalgsverktøy på Helsenorge.no - Sykelig overvekt

Kostverktøyet - St. Olavs Hospital

Psykologiskveiledning.com

 
Fant du det du lette etter?