Sykelig overvekt, Mo i Rana

Gruppeopplæring, To ganger pr. halvår, Læring og mestring, Medisinsk, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Lærings- og mestringskurset "endring av levevaner" er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Tilbudet setter fokus på ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt, og har til hensikt å motivere for endring av levevaner. Målgruppen er voksne personer med KMI > 40 kg/m2 med redusert livskvalitet, eller KMI 35 - 40 kg/m2 med alvorlige følgesykdommer (type II diabetes, hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og belastningssykdommer)

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
To ganger pr. halvår
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Møterom i underetasjen ved kantina
 
Arrangør
Medisinsk, Lærings- og mestringssenteret, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana
I samarbeid med brukerrepresentant og Hemnes Frisklivssentral 
Innlegg fra
Lege, sykepleier, brukerrepresentant, psykolog, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Hanne Elin Pedersen
E-post:hanne-elin.pedersen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 12 53 52

Håkon Strøm Nordnes
Epost: hakon.strom.nordnes@helgelandssykehuset.no
 

 

Kursdatoer

Sykelig overvektskurs 30. april + 4 gruppemøter

Program 30. april 2019

Livsstilskurs for sykelig overvekt 4. oktober + 4 gruppemøter

Program 4. oktober 2019

Livsstilskurs for sykelig overvekt 14. oktober + 4 gruppemøter

Program 14. oktober 2019

Livsstilskurs for sykelig overvekt 19. november + 4 gruppemøter

Program 19. november 2019

Praktisk informasjon

Kurset varer i 1 dag. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

Brukerinnlegg

Medisinsk informasjon

Livsstilsendringer - motivasjon - hva må til?

Kosthold

Å komme igang med fysisk aktiviet

Program 30. april 2019

Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Utskriftsvennlig brosjyre

Klikk her for å last ned

Brosjyre Lærings- og mestringskurs for deg med sykelig overvekt (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

 E-læringsprogrammet "Lettere å leve" på Helsekompetanse

Samvalgsverktøy på Helsenorge.no - Sykelig overvekt

Kostverktøyet - St. Olavs Hospital

Psykologiskveiledning.com

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.