Sykelig overvekt, Sandnessjøen

Gruppeopplæring, To ganger i halvåret , Læring og mestring, Medisinsk poliklinikk Sandnessjøen, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Lærings- og mestringskurset «endring av levevaner» er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Tilbudet setter fokus på ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt, og har til hensikt å motivere for endring av levevaner. Målgruppen er voksne personer med KMI > 40 kg/m2 med redusert livskvalitet, eller KMI 35 - 40 kg/m2 med alvorlige følgesykdommer (type II diabetes, hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og belastningssykdommer)

​Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. Vi anbefaler at du deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best mulig utbytte av tilbudet.

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Når og hvor

Tid
To ganger i halvåret
Klokkeslett
 
Sted
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
i Auditoriet på plan 2
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøen, Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
i samarbeid med erfarne brukere 
Innlegg fra
Lege, fysioterapeut, erfaren brukerrepresentant, psykiatrisk sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog 
Kontaktinformasjon
Kursleder
Guro Toppen
E-post: guro.toppen@helgelandssykehuset.no
Telefon: 75 06 52 35 / 75 06 54 02
 

Kursdatoer

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen,  7. mars 2019

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen, 22. mai 2019

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen, 22. august 2019

Sykelig overvektskurs Sandnessjøen, 3. oktober 2019

+ gruppesamtaler og individuelle samtaler

Praktisk informasjon

Dette er et dagskurs som følges opp med gruppesamtaler og individuelle samtaler.

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

  • Brukerinnlegg
  • Medisinsk informasjon
  • Livsstilsendringer – motivasjon – hva må til?
  • Kosthold
  • Å komme i gang med fysisk aktivitet

Program 7. mars 2019 (PDF)

Tilsvarende program gjelder også for årets resterende kurs  22. mai, 22. august og 3. oktober 2019 (med forbehold om endringer)

Mål

Å gi kvalitetssikret og god informasjon om ulike behandlingsalternativer som gis i offentlig sektor til personer med sykelig overvekt, og motivere for livsstilsendringer.

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Se utskriftsvennlig brosjyre for utfyllende informasjon.

Utskriftsvennlig brosjyre

 Klikk her for å laste ned

Brosjyre Lærings- og mestringskurs for deg med sykelig overvekt (PDF)

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

E-læringsprogrammet "Lettere å leve" på Helsekompetanse

Samvalgsverktøy på Helsenorge.no - Sykelig overvekt

Kostverktøyet - St. Olavs Hospital

Psykologiskveiledning.com

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.