Sykelig overvektskurs

Lærings- og mestringskurset er et gruppebasert tilbud til voksne med sykelig overvekt/fedme som er henvist til spesialisthelsetjenesten for utredning.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Tilbudet setter fokus på ulike behandlingsmetoder for sykelig overvekt, og har til hensikt å motivere deg for endring av levevaner. Hensikten er å fremme mestring av ditt liv gjennom informasjon og økt kunnskap om sykdommen, samt erfaringsutveksling / dialog med andre i lignende situasjon. Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer.
Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Sammen om mestring, læring for livet!

Innhold

Du møter lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • Brukerinnlegg
  • Medisinsk informasjon
  • Livsstilsendringer – motivasjon – hva må til?
  • Kosthold
  • Å komme i gang med fysisk aktivitet

Dette er et dagskurs som følges opp med fire gruppesamtaler à 90 minutter og individuelle legekonsultasjoner poliklinisk før og etter kurset. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.

Hvem kan delta?

Målgruppen er voksne personer med KMI > 40 kg/m2 med redusert livskvalitet, eller KMI 35 - 40 kg/m2 med alvorlige følgesykdommer (type II diabetes, hjerte-karsykdom, metabolsk syndrom og belastningssykdommer). Du må være henvist til medisinsk utredning av sykelig overvekt. Pårørende er også velkommen som deltaker. 

Praktisk informasjon

Dette er et dagskurs som følges opp med fire gruppesamtaler à 90 minutter og individuelle legekonsultasjoner poliklinisk før og etter kurset. Det vil bli gitt nærmere informasjon om gruppesamtalene i kurset. 

Rettigheter og egenandel 

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre

Brosjyre om sykelig overvektskurs i Helgelandssykehuset (Pdf)

Mer informasjon

Helsebiblioteket om overvekt og fedme hos voksneLandsforeningen for overvektige sin facebookside

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?