Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"

Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene/foresatte. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ). 

Hvorfor delta på kurs?

Målet med dette kurset er å være med på å gi ungdommen en bedre forståelse av seg selv, egne utfordringer og styrker. Hvordan håndtere ulike følelser og sette grenser for seg selv og overfor andre.

Det skal gi foreldre til barn med lett/moderat utviklingshemming en mulighet for å treffe andre foreldre som har barn som snart trer inn i voksenlivet.  Det gir mulighet for å dele erfaringer og tilegne ny kunnskap om rettigheter og muligheter, samt få kjennskap til tema som barna skal samtale om.

Sammen om mestring, læring for livet

Lærings- og mestringssentrenes visjon i Helse Nord
  
 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Tema:

  • Identitet; egen diagnose og egen utfordringer og tanker om framtida (skole, jobb, bosted, familie) 
  • Følelser - Sinnemestring/kontrollere følelse, lære strategier som hindrer sinne/frustrasjon
  • Kropp og seksualitet – Egne og andres grenser.

Kurset varer i fire dager. Pårørende er velkommen med på to gruppesamlinger for foreldre i kurset.

 

Praktisk informasjon


 

Overnatting

 

Dersom du har behov for overnatting, kan du benytte deg av Helse Nord sine avtaler med følgende prioritering på hotell (prioriteringen kan avvikes ved manglende kapasitet, eller det ikke er hensiktsmessig av andre grunner):

  1. Scandic Hotels
  2. Thon Hotels
  3. Nordic Choice Hotels

Du må selv ta kontakt direkte med hotellet og oppgi at du skal benytte deg av Helse Nord sin avtale, da overnattingen inngår som en del av din behandling ved sykehuset. Vi gjør oppmerksom på at det kan andre finnes andre overnattingssteder på stedet dit du skal. 
 

Reise

Pasientreiser på Helgeland


 

Rettigheter og egenandel

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Utskriftsvennlig brosjyre


 

Nyttige nettadresser

Behandling - Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet


 

Kursoversikt for pasienter og pårørende

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?