Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"

Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


INNHOLD

Du møter fagfolk og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • Identitet; egen diagnose og egen utfordringer og tanker om framtida (skole, jobb, bosted, familie) 
  • Følelser - Sinnemestring/kontrollere følelse, lære strategier som hindrer sinne/frustrasjon
  • Kropp og seksualitet – Egne og andres grenser.

Kurset varer i fire dager. Pårørende er velkommen med på to gruppesamlinger for foreldre i kurset.

HVORFOR DELTA PÅ KURS?

Målet med dette kurset er å være med på å gi ungdommen en bedre forståelse av seg selv, egne utfordringer og styrker. Hvordan håndtere ulike følelser og sette grenser for seg selv og overfor andre.

Det skal gi foreldre til barn med lett/moderat utviklingshemming en mulighet for å treffe andre foreldre som har barn som snart trer inn i voksenlivet.  Det gir mulighet for å dele erfaringer og tilegne ny kunnskap om rettigheter og muligheter, samt få kjennskap til tema som barna skal samtale om.

Sammen om mestring, læring for livet!

NYTTIGE NETTSIDER

Behandling - Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitetHelsebiblioteket om habiliteringNorsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Hvorfor delta på kurs?

Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

På kursene møter du ulike fagfolk som foreleser om forskjellige tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte erfarne pasienter og pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med de samme helseutfordringene. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Hvordan delta på kurs?

Henvisning: Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs, det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisning til den avdelingen som arrangerer kurset, se henvisningsadresse under hvert enkelt kurs.

Oversikt over kurs:  Helgelandssykehuset tilbyr kurs i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Du kan også få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss.  Du finner oversikt over lokale, regionale og nasjonale kurs i oversikten, men for å se lokale kurstilbud i andre helseforetak må du gå inn på nettsidene til de enkelte. 

Oversikt over all kurs og opplæring for pasienter og pårørende i Helgelandssykehuset, samt regionale og nasjonale tilbud. 

Fritt sykehusvalg: Deltagelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter: Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold for å delta på kurs og opplæring i spesialisthelsetjenesten.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Fant du det du lette etter?