Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen -kurs", Mosjøen

Gruppeopplæring, På forespørsel, Habiliteringstjenste, voksne og barn Mosjøen

Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming + to gruppesamlinger for foreldrene. Målgruppen er ungdom i alderen 13 - 16 år.

Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre. 

Se oversikten over alle våre pasient- og pårørendekurs.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).


Når og hvor

Tid
På forespørsel
Klokkeslett
 
Sted
Senter for psykisk helse og rus Mosjøen
Kurset gjennomføres i Familieavdelingens lokaler
 
Arrangør
Habiliteringstjeneste, voksne og barn Mosjøen
 
Medarrangør

I samarbeid med Lærings- og mestringssenteret, Vefsn kommune og erfaren brukerrepresentant.

Innlegg fra
Fagkonsulent/spesialergoterapeut, brukerrepresentant 
Kontaktinformasjon
Kursleder:
Marita U. Kristiansen
E-post: marita.kristiansen@helgelandssykehuset.no
Tlf: 75 11 24 65
 

Kursdatoer

Ikke satt opp datoer for 2020

Praktisk informasjon

Kurset varer i 4 dager. Ungdommene deltar med ledsagere (assistenter/lærere). 

Rettigheter, egenandel, reise- og oppholdsutgifter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Innhold

  • Identitet; egen diagnose og egen utfordringer og tanker om framtida (skole, jobb, bosted, familie) 
  • Følelser - Sinnemestring/kontrollere følelse, lære strategier som hindrer sinne/frustrasjon
  • Kropp og seksualitet – Egne og andres grenser.


Mål

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser. 

Målet med dette kurset er å være med på å gi ungdommen en bedre forståelse av seg selv, egne utfordringer og styrker. Hvordan håndtere ulike følelser og sette grenser for seg selv og overfor andre.

Det skal gi foreldre til barn med lett/moderat utviklingshemming en mulighet for å treffe andre foreldre som har barn som snart trer inn i voksenlivet.  Det gir mulighet for å dele erfaringer og tilegne ny kunnskap om rettigheter og muligheter, samt få kjennskap til tema som barna skal samtale om.


Utskriftsvennlig brosjyre

 Det er ikke laget en egen brosjyre for kurset

Vår kursoversikt

Hvis du ønsker å lese mer om hva et lærings- og mestringskurs er og se våre øvrige kurstilbud kan du trykke på lenken under.

Kurstilbud for pasienter og pårørende

Nyttige nettadresser

Brukerorganisasjon 

   Norsk forbund for utviklingshemmede


Fant du det du lette etter?