Vikarkurs Ambulansetjenesten 2016

Kurs, 12.09.2016-16.09.2016,

Kurset består av en medisinsk del og en redningsteknisk del. Medisinsk og redningsteknisk del vil bestå av 80 timer selvstudie og 5 dagers praktisk og teoretisk undervisning.

Prehospitale tjenester arrangerer vikarkurs for ambulansetjenesten 12.-16. september på Mo. Kurset består av en medisinsk del og en redningsteknisk del.

Når og hvor

Dato
12.09.2016-16.09.2016 
Klokkeslett
08:00-18:00
Sted
Brannstasjonen Mo i Rana
 
Arrangør

 

Ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset

Befolkningen på Helgeland, fra Rødøy i nord til Bindal i sør med ca79 000 innbyggere, betjenes av Helgelandssykehusets bil-og båtambulanser fra 14 stasjoneringssteder.

Stasjonene har ulike vaktordninger. 10 stasjoner er organisert med stasjonsvakt/hjemmevakt, 4 med stasjonsvakt/vakt på vaktrom. Stasjonene har varierende grad av stasjonsvakt per døgn.

Avdelingen disponerer 16 ambulansebiler og 3 ambulansebåter med døgnberedskap. I tillegg har avdelingen utplassert 13 helsetransportbiler på Helgeland for å ivareta beredskapen.

Kurset vil starte med en pretest av selvstudiet.

Litteratur til selvstudie medisinsk del er pensum i VG2 –VG3

Ambulansefag; Forfatter Jon Richardsen.
Forlag: Gyldendal Norske Forlag.

Tittel - ISBN/EAN

Ambulansemedisin 1 -  9788205382268

Ambulansemedisin 2  - 9788205382275t

Ambulansemedisin 3  - 9788205386938

Grunnleggende helsefag - 9788205382305

Arbeid i ambulansetjenesten etter gjennomført forskriftskurs:


Gjennomført og bestått forskriftskurs gir ingen garanti for arbeid i ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF. Forskriftskurset må følges opp av nødvendig sykehushospitering og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (kode 160). Deretter må den enkelte kandidat gjennomføre innfasing og utsjekk på en av våre ambulansestasjoner inkl. nødvendige sertifiseringer i tjenesten. Først etter gjennomført og bestått utsjekk vil det bli mulighet for intensjonsavtale som vikar i tjenesten og selvstendige vakter.

Sykehushospitering:


Forskriftenkrever et minimum av sykehushospitering tilsvarende 3 uker, fordelt med 1 uke hver på: Mottakelsesavdeling/intensivavdeling Operasjon/anestesi avdeling Medisinsk/kirurgisk avdeling Vikarkandidater som ikke kan dokumentere slik praksis må gjennomføre denne delen før evt. innfasing og utsjekk. Ambulanseseavdelingenvil ved behov være behjelpelig med kontakter opp mot aktuelle hospiteringsavdelinger

Prioriterte søkere:

  • Relevant helsefaglig utdanning.
  • Helsefagstudenter, trinn 3 fra forsvarets sanitet, eller annen relevant medisinskfaglig utdanning.
  • Redningsteknisk kompetanse
  • Søkere som innehar kompetanse på ett eller flere av overnevnte punkt vil bli prioritert til kurset forutsatt personlig egnethet.

Krav til søkerne:

  • Førerkort, minimum klasse B
  • Plettfri vandel

I tillegg vektlegges:

  • Personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe under press.
  • Egnethet for tjenesten, inkludert fysisk styrke.

For nærmere informasjon:

Kursleder Jan Øystein Nygård på tlf. 473 38 591

Fant du det du lette etter?