Ambulanse - bil og båt

Hvis du har behov for ambulanse skal du ringe 113. Helgelandssykehusets bil- og båtambulanser er stasjonert på 14 ulike steder.

Les mer om Ambulanse - bil og båt

Ambulanse - bil og båt

Se også AMK og luftambulanse

Tjenesten vår har fire hovedstasjoner og ti distrikststasjoner. På hovedstasjonene Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er det to døgnbiler og en reservebil. Brønnøysund har en døgnbil og reservebil. Stasjonene har ulike vaktordninger.

Dekning av reise-/oppholdsutgifter for pårørende ved transport av pasient i ambulanse

Bagasje/rullestol

Ambulansene har maksimalt plass til en liten bag (kabinstørrelse) tilhørende pasienten. Rullestol og større kolli må eventuelt sendes på annen måte. Dette må besørges av pasienten/pårørende ved reise til sykehuset, og av utskrivende avdeling ved reise fra sykehuset.

Ambulansepersonellet avgjør

Ifølge ”Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling” dekkes ikke pårørendes reiseutgifter til/fra sykehus i forbindelse med ambulansetransport av pasient over 18 år. Ambulansepersonellet avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er plass til pårørende i ambulansen til sykehuset. Vær oppmerksom på at hensynet til  ehandlingssituasjonen eller vektbegrensninger kan medføre at pårørende ikke kan følge med pasienten i ambulansen.

Dekning av pårørendes utgifter

I forbindelse med pasientens opphold på institusjon i spesialisthelsetjenesten kan oppholdsutgifter og hjemreise etter sykehusoppholdet unntaksvis dekkes for en pårørende. I slike tilfelle skal behandlende lege på sykehuset ha vurdert at det er medisinsk nødvendig med pårørende til stede i forbindelse med behandlingen. Dersom forutsetningen oppfylles dekkes overnatting etter faste satser av den avdelingen pasienten er innlagt på, kostutgifter dekkes ikke. Innleggende lege (primærhelsetjenesten) har ikke myndighet til å avgjøre om pårørende skal få dekket reise-/oppholdsutgifter i forbindelse med pasientens behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette må forhåndsavklares med behandlende lege i sykehuset /institusjonen hvor pasienten er innlagt.

Innleggelse av barn under 18 år

Ved innleggelse av barn under 18 år har barnet krav på å ha en pårørende hos seg ved reise og opphold på sykehus/institusjon i spesialisthelsetjenesten. Det dekkes reise- og oppholdsutgifter for en pårørende. Ved alvorlig/livstruende sykdom dekkes det for begge foreldrene. Dette er regulert av ”Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon”. Hvis barnet transporteres med ambulanse og forelder ikke får plass i ambulansen, dekkes reiseutgifter med annen transport i henhold til avsnitt over. Reiseutgiftene dekkes via pasientreiser.


 

Kontaktinformasjon områdesjef og ledere

Konst. Områdesjef Tor Ragnar Mikalsen
Telefon: 958 65 190

Har driftsansvar for bil- og -båtambulansetilbudet på Helgeland.
Arbeidssted: Sandnessjøen

Avdelingsledere:

Rana: Bengt Endre Erlingssønn
Telefon: 948 78 280

Mosjøen: Espen Jensen
Telefon: 977 06 824

Sandnessjøen: Trond W. Svendsen (konst.)
Telefon: 986 40 446

Brønnøysund: Monica Kaspersen
Telefon: 902 85 507

Ambulansepersonell


Ambulansepersonellet er i hovedsak delt inn i fire kategorier: Lærlinger, vikarer, ambulansefagarbeidere og paramedics.

Lærlingene følger samme turnus som veilederne sine. De har et to-årig lærlingeløp hvorav første del gjennomføres som 3.mann på bilen og får undervisning av fastpersonellet. Andre del av lærlingeperioden gjennomføres som 2. mann på bilen og har noenlunde samme status som vikarene. Ambulanselærlinger har en ganske omfattende teoretisk og praktisk læreplan de skal gjennom, så vi ønsker at du som lege lar lærlingen vår få praktisere og lære så mye som mulig.

Vikarene våre har stort sett en annen helsefaglig bakgrunn pluss vikarkurs for ambulansetjenesten.

Ambulansearbeiderne er personell med fagbrev i ambulansetjeneste. De fleste har stående delegeringer på utvalgte medikamenter og gjennomført PHTLS kurs (spesialisert traumekurs for ambulansepersonell).

Paramedics er personell med videreutdannelse på høyskole innenfor ambulanseoperative og akuttmedisinske fag.

Mo i Rana - Hemnes - Nesna - Lurøy

Avdelingsleder Bengt Endre Erlingssønn
Ass. avdelingsleder Eirik Olsen

Ambulanse Mo i Rana

Ambulansetjenesten Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Telefon: 75 16 73 50

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Hemnes

Ambulansetjenesten Hemnes
Lerkeveien 6B
8646 Korgen
Telefon: 993 89 775

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Nesna

Ambulansetjenesten Nesna
Moveien 23
8700 Nesna
Telefon: 993 89 100

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Lurøy

Ambulansetjenesten Lurøy
Konsvikosen
8752 Konsvikosen
Telefon: 993 86 095

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Mosjøen - Grane - Hattfjelldal

Avdelingsleder Espen Jensen
Ass. avdelingsleder Frode Brattbakk

Ambulanse Mosjøen

Helgelandssykehuset Mosjøen
8650 Mosjøen
Telefon: 75 11 51 50

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Grane

Ambulansetjenesten Grane
Troforsveien 2
8680 Grane
Telefon: 993 87 459

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Hattfjelldal

Ambulansetjenesten Hattfjelldal
Ol. Johansensvei 7
8690 Hattfjelldal
Telefon: 979 65 508

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Sandnessjøen - Dønna - Rødøy

Avdelingsleder Tor Ragnar Mikalsen
Ass. avdelingsleder Størkner Fløtten.

Ambulanse Sandnessjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Telefon: 75 06 51 25

2 døgnbemannede ambulansebiler
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Dønna

Ambulansetjenesten Dønna/Herøy
Bjørn
8820 Dønna
Telefon: 75 05 53 30

1 døgnbemannet ambulansebil
1 døgnbemannet ambulansebåt

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Rødøy

Ambulansetjenesten Rødøy
Smiholmen
8193 Rødøy
Telefon: 904 10 455

1 døgnbemannet ambulansebåt

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Brønnøysund - Sømna - Bindal - Vega

Avdelingsleder Monica Kaspersen
Ass. avdelingsleder Arild Barlien

Ambulanse Brønnøysund

Ambulansetjenesten Brønnøysund
Biskop Rosingsgate 10
8900 Brønnøysund
Telefon: 75 02 02 31

1 døgnbemannede ambulansebil
1 teknisk reserveambulanse

Vakt mandag til søndag, tilstede/vaktrom

Ambulanse Sømna

Ambulansetjenesten Sømna
Gamle Bergs gate 12
8920 Sømna
Telefon: 993 86 926

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Bindal

Ambulansetjenesten Bindal
Terråk
7980 Terråk
Telefon: 993 88 560

1 døgnbemannet ambulansebil

Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Ambulanse Vega

Ambulansetjenesten Vega
Rørøy
8980 Vega
Telefon: 952 82 510

1 døgnbemannet ambulansebil
Vakt mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

1 døgnbemannet ambulansebåt
Vaktordning mandag til søndag, tilstede/hjemmevakt

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?