Behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus, oftest i hjemmet. Utstyret blir lånt ut etter søknad fra behandler.
Les mer behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler

Vi skaffer blant annet ernæringspumper, insulinpumper, smertepumper, forstøverapparater (pariapparat), oksygenutstyr og alt av forbruksmateriell til disse.

På nasjonal hjemmeside finner du blant annet søknadsskjema og orientering om tjenesten og hva vi kan skaffe av utstyr.

www.behandlingshjelpemidler.no

Kontoret for behandlingshjelpemidler i Helgelandssykehuset er organisert under Drift og eiendom, og er bindeledd mellom sykehusenhetene i helseforetaket, øvrige sykehus i landet, pasienter, pårørende og den kommunale hjemmetjenesten.

Kontakt

Oppmøtested
Kontoret er i Sandnessjøen.
Telefon
75 06 52 73
mandag - fredag 08.00 - 10.00 og 11.30 - 13.30
E-post