Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottaket er pasientens og pårørendes første møte med sykehuset ved alvorlig skade eller akutt sykdom, og tar imot både øyeblikkelig hjelp og planlagte innleggelser døgnet rundt.

Akuttmottak SSJ
All virksomhet i Helgelandssykehuset er tuftet på verdiene kvalitet - trygghet - respekt. Verdiene skal prege måten sykehuset møter både pasienter og pårørende. 
 
Les mer om Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottaket består av tre undersøkelsesrom og en akuttstue. Avdelingen er døgnbemannet med sykepleier/lege. Pasienter skal være meldt av fastlege, legevaktslege, poliklinikk eller AMK. 

Praktisk informasjon i forbindelse med planlagte innleggelser

  • Pasienter som kommer til akuttmottaket vil bli tatt imot av sykepleier og/eller lege, og vurdert opp mot sykdomstilstand og alvorlighetsgrad. Dette kan medføre ventetid for noen pasienter. 
  • Det registreres personopplysninger og gjøres rutineundersøkelser (blodtrykk, puls, temperatur, EKG, blodprøver m.m.) og eventuelt andre undersøkelser avhengig av innleggelsesårsak.
  • Vi ber om forståelse for at akuttmottaket ikke kan gi ut personopplysninger på telefon. Pasientrettighetsloven og pasientens ønske avgjør hvilken informasjon som kan gis.

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med alvorlige tilstander og skader tas imot på akuttstuen, og blir møtt av et tverrfaglig mottaksteam som består av spesialutdannet fagpersonell fra sykehuset. 

Alvorlige tilstander kan være pustevansker, nedsatt bevissthet, brystsmerter, skader etter fall fra høyde, trafikkulykker eller arbeidsulykker.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Akuttmottaket er samorganisert med intensivavdelingen og ligger i plan 4.
Informasjon til media: 75 06 52 75 (intensiv)
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Besøksadresse
Prestmarksvn. 1(Kart)
8800 Sandnessjøen
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75 06 51 00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg, med varm lunsj og middag.

Åpent:

  • Hverdager 09.00 - 14.30
  • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken (midlertidig stengt)

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3).

Åpent:

  • Hverdager: 10.00 - 16.30
  • Lørdager: 11.00 - 15.00 
  • Søndager: Stengt

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?