Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottaket tar imot både øyeblikkelig hjelp og planlagte innleggelser. På dagtid gjøres utredninger for medisinsk og kirurgisk poliklinikk. På kveld, natt og i helger er akuttmottaket skadepoliklinikk.

Les mer om Akuttmottak, Sandnessjøen

Akuttmottak, Sandnessjøen

Det er sykepleiere på vakt fra kl 08:00 - 22:00 alle dager. Fra kl 22:00 - 08:00 tas pasienter imot av turnuslege sammen med ambulansepersonell. Ved behov assisteres de av personell fra intensivavdelingen.

Akuttrom

Akuttmottaket har akuttrom sammen med intensivavdelingen. Pasienter med alvorlige tilstander tas imot der, sammen med personale fra intensivavdelingen. Alvorlige tilstander kan være pustevansker, nedsatt bevissthet, brystsmerter og lignende.

Traumemottak

Ulykkesskader som fall fra høyde, trafikkulykker, arbeidsulykker, hodeskader, flere brudd samtidig, skudd eller stikkskader med mer tas imot på akuttrom av traumeteam. Traumeteamet er et trent team av nøkkelressurser fra sykehuset satt sammen etter nasjonal standard. Personalet som deltar er spesialutdannet og øver jevnlig sammen.

Pratisk informasjon i forbindelse med innleggelser

 • Pasienter som skal til akuttmottaket skal være meldt av fastlege, legevaktslege, poliklinikk eller AMK.
 • Ved planlagte innleggelser sendes sykehuset ut innkalling.
 • Når du kommer til akuttmottak vil du bli tatt imot av sykepleier og/eller turnuslege. Det registreres personopplysninger og gjøres rutineundersøkelser (blodtrykk, puls, temperatur, EKG, blodprøver m.m.) og de aktuelle undersøkelser i forhold til innleggelsesårsak.
 • Ved registrering av nærmeste pårørende bør det angis om det skal være spesielle restriksjoner i forhold til hvem som kan få opplysninger og hvilke opplysninger som kan gis.
 • Vi ber om forståelse for at pårørende som ringer akuttmottaket noen ganger ikke får opplysninger, eller får begrenset med opplysninger. Pasientrettighetsloven og pasientens ønsker er bestemmede for hvilken informasjon som skal gis.
 • Pasienter i akuttmottaket tas imot i henhold til risiko og alvorlighetsgrad. Det betyr at det noen ganger kan medføre venting.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Akuttmottaket er samorganisert med intensivavdelingen og AMK Helgeland, og ligger i 4. etasje ved siden av intensivavdelingen og anestesi-/operasjonsavdelingen.
Informasjon til media: 75 06 52 75 (intensiv)
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Besøksadresse
Prestmarksvn. 1(Kart)
8800 Sandnessjøen
Telefon
75 06 51 00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Parkering på angitte plasser er gratis.

Praktisk informasjon

Besøkstider Sandnessjøen

​Besøkstid alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett og PC

Vi har trådløst nett som pasienter og pårørende kan bruke.

Kantine og kiosk

Kantine er på plan 2

Kantina har alltid et godt utvalg av snitter, rundstykker, salater og pålegg i vår stående buffet. Du får også kjøpt middag her.

Åpent:

 • Hverdager 09.00 - 14.30
 • Lørdag/søndag stengt 

Kiosken

Kiosken finner du ved hovedinngangen (plan 3). I tillegg til kioskvarer kan du også kjøpe deg en kopp kaffe og slappe av i vestibylen. Kiosken har betalingsterminal.

Åpningstid:

 • Hverdager: 10.00 - 16.30
 • Lørdager: 11.00 - 15.00 
 • Søndager: Stengt

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Pårørendehus

Overnatting for pårørende av alvorlig syke.  

Huset er en eldre enebolig som er totalrenovert.  Huset har 4 doble soverom samt kjøkken, stuer, bad og garderober.  Prisen for leie er  kr. 300.- pr rom pr natt.  Bruken av huset er basert på «selvbetjening».

Pårørendehuset drives av en egen stiftelse.  Det er satt kriterier for hvem som får tilbud om overnatting. Ta kontakt med sengeposten hvis du har behov for overnatting. 

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Fant du det du lette etter?