Føde - barsel poliklinikk, Mosjøen

Føde - barsel poliklinikk ivaretar den gravide kvinnen, det nyfødte barnet og tiden etter hjemreise.

Les mer om Føde - barsel poliklinikk, Mosjøen

Føde - barsel poliklinikk, Mosjøen

Våre jordmødre er tilstede på dagtid mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30 

Svangerskapet

 • Ordinær-ultralyd i svangerskapsuke 18-21
 • Oppfølging med ultralyd ved henvisning fra jordmor, fastlege eller gynekolog
 • Ivaretakelse av gravide med behov for ekstra oppfølging
 • Dersom noe akutt oppstår kan du komme til kontroll hos oss
 • Akupunktur etter svangerskapsuke 38
 • Vi utfører svangerskapskontroller på vegne av Vefsn helsestasjon
  (timebestilling 75 10 16 20)
 • Fødselsangst? Du kan få time til samtale med spesialutdannet jordmor

Fødselen

Kontakt oss ved spørsmål om fødselen er i gang, rier eller vannavgang. Det er det naturlig at du kommer til oss for kontroll og vurdering. Ved behov følger jordmor med i ambulansen til fødeavdeling. Les mer om svangerskap og fødsel på helsenorge.no

 

Kvinne- og fødetilbud ved Helgelandssykehuset

Tiden etter fødsel

Etter at du har reist hjem fra barselopphold på det sykehuset du har født, kan du komme til oss for:

 • Vektkontroll av barnet
 • Hørselscreening
 • Screening ved tidlig hjemreise, Føllingsprøve (tas av barnet 48 timer etter fødsel)
 • Ammeveiledning
 • Etterkontroll for mor ca. 6 uker etter fødsel, med prevensjonsveiledning og innsetting av spiral.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder fortsatt til i samme lokaler som før, i D-fløy 1. etasje.
Telefon
75 11 51 54
mandag - fredag 08:00 - 15:00
Vi har døgnkontinuerlig hjemmevakt. Henvendelser utenom telefontid settes over til fødeavdelingen i Sandnessjøen. De kaller ut jordmor i Mosjøen ved behov. Dette gjelder også kveld, natt og helg.
Helgelandssykehuset Mosjøen
Besøksadresse
Vefsnvn 25/27(Kart)
8650 Mosjøen
Besøkstider
mandag - søndag 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00
Telefon
75 11 51 00
Forespørsel om pasienter: 08.00 - 15.00

​Pasientreiser – reise til og fra behandlingssted

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett til å få dekket nødvendige utgifter til reise. Vi har også egen buss, Helseekspressen. Les mer om pasientreiser på Helgeland.

Parkering

​Ved sykehuset er det to parkeringsområder. Parkering ved begge er gratis.

Praktisk informasjon

Besøksrestriksjoner

​Helgelandssykehuset er i grønn beredskap på grunn av utbruddet av koronaviruset (covid-19). Det er derfor besøksrestriksjoner på sykehusene. Les mer om besøksrestriksjoner og rutiner for ankomst til sykehusene våre. 

Besøkstider Mosjøen

​Besøkstider alle dager: 14.00 - 15.00 og 19.00 - 20.00

Internett

​Sykehuset har tilbud om internett på sengepostene.

Kantine

Kantina

Kantina ligger i underetasjen og har åpent fra kl 10.00 – 13.00 hver dag unntatt lørdag og søndag.  Kantina har et godt utvalg av påsmurt mat , salatbar og en varmrett pr. dag. I tillegg selges litt kioskvarer. 

Automat

I tillegg finner du en automat  med kald drikke  i 1. etasje ved hovedinngangen.

Kiosk

Ønsker du flere kioskvarer er det en kiosk ved parkeringsplassen utenfor sykehuset.

Velkommen!

Portør og rullestol

​Sykehuset har portør for de som trenger assistanse for å komme seg til avdelingene. Rullestoler er å finne ved hovedinngangen.

Postadresser

​Administrativ post sendes til:

Helgelandssykehuset HF

Postboks 601
8607 Mo i Rana

_______________________________________

 

Henvisninger, epikriser og prøvesvar sendes sykehusenhetene:

Helgelandssykehuset Mo i Rana

Postboks 601
8607 Mo i Rana

Helgelandssykehuset Mosjøen

Postboks 568
8651 Mosjøen

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Postboks 613
8801 Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Brønnøysund

Skulesvei 14
8904 Brønnøysund

____________________________________________
Se KONTAKT nederst på siden for mer informasjon

Telefon og teleslynge

Mobiltelefon kan benyttes på de fleste avdelinger i sykehuset med unntak av på røntgenavdelingen og andre avdelinger med mye sensitivt utstyr. Se merking.

Teleslynge er tilgjengelig ved behov.

Amminghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/ammingAmmingAAmmingAmmingAmmingAmming
Diabetes og svangerskaphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskapDiabetes og svangerskapDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Graviditet og svangerskaphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/graviditet-og-svangerskapGraviditet og svangerskapGGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskap
Overvekt og svangerskaphttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/overvekt-og-svangerskapOvervekt og svangerskapOOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskapOvervekt og svangerskap
Overvåkning av barn i mors magehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/overvakning-av-barn-i-mors-mageOvervåkning av barn i mors mageOOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Svangerskapsdiabeteshttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/svangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsforgiftninghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/svangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftningSvangerskapsforgiftning
Svangerskapskvalmehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/svangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalme
Tidlig ultralyd med nakketransslusensmålinghttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketransslusensmalingTidlig ultralyd med nakketransslusensmålingTUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmålingUtralyd (tidlig) med nakketranslusensmåling
Tilvekstkontrollhttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tilvekstkontrollTilvekstkontrollTTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontrollTilvekstkontroll
Ultralyd rutineundersøkelsehttps://helgelandssykehuset.no/behandlinger/ultralyd-rutineundersokelseUltralyd rutineundersøkelseUUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet

Fant du det du lette etter?